Priser vattenprover

Priser vattenprover - Alcontrol
Prov Pris (cirkapriser)
 Mikrobiologiskt prov 350 kronor 
 Kemiskt prov 500 kronor
 Radonprov 200 kronor 
 Prov på arsenik + andra tungmetaller 600 kronor

Dessutom tillkommer kostnad för provberedning 150 kr och utskick av material 130 kronor.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07