Varför vattenmätare?

Anledningen till att de flesta hushåll har en vattenmätare installerad är att mätning av vattnet ska ge underlag till rättvis debitering.

Var ska mätaren placeras?

Du som fastighetsägare ansvarar och förbereder så att en vattenmätaren kan installeras enligt standarden för placering av vattenmätare.

Då det är klart  för dig att koppla in vatten, tar du kontakt med mätarverkstan som kommer och installerar en vattenmätare. Innan mätaren installeras måste du först ha betalat anläggningsavgiften.

Du ansvarar för tillsyn av mätaren

Du som fastighetsägaren ansvarar för all installation och vattenledning från förbindelsepunkten och in i fastigheten. Det innebär också ansvar för tillsyn av att mätaren exempelvis inte läcker, att den skyddas mot frost-, värme- och annan yttre påverkan. Avstängningskranarna som sitter före och efter vattenmätaren är din egendom. Kontrollera dem regelbundet, så att de går att stänga av vid behov.
Skulle läckage uppstå från mätaren kontaktar du snarast mätarverkstan. Skulle läckage uppstå från din fastighets vattenledning kontaktar du en privat VVS installatör. Golv och väggar där mätaren sitter bör tåla spill och läckage av vatten. Läs mer om vattenläckage.

Beräknad förbrukning

Man brukar beräkna att varje person i hushållet förbrukar ungefär 50 m³ vatten per år. När vi fakturerar dig utgår vi från detta, tidigare års förbrukning eller enligt de uppgifter du lämnar till oss.

Om antalet personer i din familj förändras kommer vattenförbrukningen i ditt hushåll antingen att öka eller minska. För att slippa en bli överraskad på kostnaden vid årsavläsningen på grund av fel preliminär förbrukad mängd vatten, är det en bra idé att du kontakta oss via kundtjänst så att vi kan ändra den preliminära förbrukningen.

Avläsning av mätarställningen

Vi debiterar dig i förväg efter en beräknad årsförbrukning, baserad från den avläsning du gjorde senast. För att vi ska kunna ge dig en så korrekt årlig vattenavgift som möjligt, behöver du hjälpa oss genom att läsa mätaren minst en gång per år och skicka in uppgiften till oss. Den nya avläsningen påvisar om du har betalat för mycket eller för lite under året, vilket innebära högre eller lägre avgift på nästa räkning.

När ska en vattenmätare bytas ut?

Swedac är sedan 2007 föreskrivande myndighet och ansvarar för det regelverk som styr över vattenmätare. Det är Swedac som upprättar regler för exempelvis när vattenmätaren ska tas in för kontroll för att se om den mäter rätt.

Hur länge varje mätare får vara i drift innan den måste tas in för kontroll regleras enligt föreskriften STAFS 2007:2, enligt 5 §.
Kallvattenmätare upp till storlek qn 5                      10 års utesittningstid
Kallvattenmätare upp till storlek qn 10                      5 års utesittningstid
Kallvattenmätare upp till storlek qn 20                      5 års utesittningstid

Vi kontaktar dig när det blir dags att byta din vattenmätare.

Vem kontrollerar att vattenmätaren mäter rätt?

Det är naturligtvis viktigt att mätarna fortsätter att mäta rätt även efter att de har tagits i bruk. Därför ska de också genomgå återkommande kontroller. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, granskar och godkänner företag som provar, kalibrerar, certifierar och kontrollerar. Det kallas ackreditering.

SWEDAC har godkänt Skellefteå kommun mätarverkstad som ackrediterad kontrollorgan.
Ackreditering bevisar kompetens att den som utför kontrollen av vattenmätaren har en god kvalitet och uppfyller kraven.

För att säkerställa att kraven uppfylls ska en mätare, innan den tas i bruk, genomgå bedömning av överensstämmelse av ett ackrediterat kontrollorgan. Bara mätare som uppfyller kraven får förses med CE-märkning.

Skulle det visa sig att din mätare registrerat fel, kommer vi att återbetala dig för den felaktiga mängden.
Vad händer med din mätare då den tas in för kontroll? (pdf, öppnas i nytt fönster)

Fakta om vattenmätaren

Mätarens nummer (identifikation) står på mässingsringen. Det är det nummer som identifierar i vilken fastighet mätaren är installerad, fabrikationstyp och vilket flöde (storlek) mätaren kan ge.

Det svarta kugghjulet snurrar så fort vattnet används. Räkneverket i en mätare visar mätarens ställning i antalet kubikmeter. De små visarna, visar från vänster till höger antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter och så vidare. När man nyss bytt mätare kan det ligga kvar en luftbubbla under glaset, men den försvinner efter ett tag.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-13

Frågor och svar om vattenmätare

 • Hur vanligt är det att vattenmätare inte fungerar?

  Det är väldigt ovanligt. Vår ackrediterade mätarverkstad testar alla mätare som byts ut. Om det skulle visa sig att din mätare skulle ha registrerat för hög mängd vatten kommer du att kompenseras genom återbetalning.

 • Min vattenmätare har frusit sönder, vad gör jag?

  Skulle läckage uppstå från vattenmätaren kontaktar du snarast mätarverkstaden. Stäng ventilerna vid vattenmätaren. Skulle du upptäcka skadan under helgdagar eller kvällar och det är akut läge, kontaktar du larmcentralen 0910-160 70. Du som fastighetsägaren ansvarar för alla installationer och vattenledningar från förbindelsepunkten och in i fastigheten. Kostnader i samband med sönderfrusen mätare kommer att debiteras dig som kund.

 • Vad gör jag om jag misstänker att min vattenmätare inte fungerar?

  Du kontaktar vår mätarverkstad. Vill du att mätarverkstaden kontrollerar mätaren och det visar sig att det inte var något fel på den, får du som fastighetsägare betala undersökningskostnaden.

 • Hur länge kan en vattenmätare sitta uppe innan den byts ut?

  En mätare som släpper igenom 5 kubikmeter vatten per timme (Qn 5) som är den  mätaren som är vanligtast  förekommande i bostadsfastigheter, har en  utesittningstid på  10 år.

 • Vad betyder Qn 5?

  Att vattenmätaren kan släppa igenom upp till 5 kubikmeter vatten per timme.

 • Vem avgör vilken storlek jag ska ha på vattenmätaren?

  Vi kan hjälpa till med rekommendationer och uträkning av vilket flöde som behövs till fastigheten. Till en vanlig villa används en mätare med storleken Qn 5.

 • Vad ska jag tänka på när jag gör i ordning en vattenmätarplats?

  Det ska sitta en konsol på väggen med två stycken avstängningsventiler, en framför och en bakom vattenmätaren. Vattenmätaren måste sitta frostfritt och vara lätt tillgänglig för byte och avläsning. Ett bra mått är att det ska vara fritt 60 centimeter framför och 70 centimeter ovanför mätaren, samt att man kan stå och arbeta i utrymmet. Du kan läsa mer om detta i Standard för placering av vattenmätare (pdf, öppnas i nytt fönster).

 • Hur gör jag om jag vill ha en vattenmätare uppsatt?

  Du kontaktar kundtjänst som förmedlar ärendet vidare till mätarverkstan. Mätarverkstan kontaktar dig sedan så att ni kan komma överens om en tid som passar för installationen. Du måste först ha betalat anläggningsavgiften.

 • Ska jag själv betala för vattenmätaren?

  Nej, inte själva vattenmätaren, den tillhandahålls och ägs av kommunen. Däremot betalar du en årlig kostnad för mätaren. Den kostnaden är beräknad för att bland annat täcka omkostnaderna för vår godkända mätarverkstad. Mätarverkstaden ansvarar för kontrollen av din vattenmätare. Därför byts mätare som suttit i en villa vart nionde år, och tas in för kontroll. Dessutom ansvarar mätarverkstaden för att avläsa alla vattenmätare vart tredje år, för att ingen felavläsning ska ha skett.

 • Är det fel på min vattenmätare om den är vattenfylld även i displayfönstret?

  Nej, de nya mätarna är vattenfyllda. Ibland kan det ligga kvar en luftbubbla under glaset, men den försvinner efter ett tag.

 • Varför är min vattenförbrukning plötsligt mycket högre/lägre än tidigare?

  Det kan bero på förändringar som till exempel att toaletten bytts ut till en snålspolande toalett, att duschmunstycket är utbytt eller att antalet personer som bor i fastigheten har ändrats.

  Det kan också bero på att det finns ett läckage på vattenledningen någonstans i fastigheten. Du kan kontrollera att dina ledningar inte läcker genom att du stänger av alla tappställen (exempelvis vattenkranar, dusch, disk- och tvättmaskin) och därefter ser du om vattenmätarens kugghjul snurrar. Gör den det så har du troligtvis en läcka någonstans i din fastighet. Läckan kan vara beläget antingen på vattenledningen eller att det finns dåliga ventiler eller packningar till någon kran. Du kan kontrollera att toaletten inte läcker genom att lägga toalettpapper inne i porslinet och se om det blir blött utan att du spolar. Kontakta en VVS firma som kan hjälpa dig om du inte hittar felet.

 • Varför rör sig kugghjulen i vattenmätaren?

  Kugghjulet kan röra sig fram och tillbaka på grund av tryckförändringar. Vid förbrukning av vatten rör sig hjulet alltid medsols.