Vädervarningar

Eldningsförbud

På grund av den stora brandrisk som råder har Räddningstjänsten beslutat om eldningsförbud i hela Skellefteå kommun. Förbudet gäller från 20180717 och tills vidare.

Läs mer

Bo, trafik och miljö