Vatten och avlopp

Algblomning längs Skellefteå kommuns kuststräcka och i sjöar

Skellefteå kommun har fått in flera rapporter under veckan om misstänkt algblomning längs med kusten mellan Byske och Skelleftehamn. Prover har tagits och vi har nu fått svar på algproverna från den bruna algblomningen som nu är finns längs med Skellefteå kommuns kuststräcka. Det är en grönalg som heter sågspånsalg (Botryococcus). Det finns inga uppgifter att algen är giftig för människor, men den kan vara giftig för andra alger och fisk.

Läs mer

Bo, trafik och miljö

Ansvarig nämnd:

Informationen granskades: