Vatten och avlopp

Algblomning längs Skellefteå kommuns kuststräcka och i sjöar

Skellefteå kommun har fått in flera rapporter under veckan om misstänkt algblomning längs med kusten mellan Byske och Skelleftehamn. Prover har tagits och vi har nu fått svar på algproverna från den bruna algblomningen som nu är finns längs med Skellefteå kommuns kuststräcka. Det är en grönalg som heter sågspånsalg (Botryococcus). Det finns inga uppgifter att algen är giftig för människor, men den kan vara giftig för andra alger och fisk.

Läs mer
PH_170928_8773 portalsida bo trafik och miljö 1280x400.jpg

Bo, trafik och miljö

För dig som bor här eller vill flytta hit erbjuder Skellefteå kommun information och service i allt från avfallshantering till bygglov och samhällsplanering. Vi strävar efter en hållbar samhällsutveckling för både miljö och folkhälsa.