Välkommen till Bolidenskolan

Bolidenskolan ligger tre mil väster om Skellefteå, mitt i samhället, men med naturen inpå knuten. Vi har ett unikt läge med tillgång till bibliotek, badhus, ishall, idrottsplan och skogen med skidspår under vintern i nära anslutning till skolan. På skolan går cirka 350 elever, från förskoleklass upp till årskurs 9.

Möt elever och lärare från skolorna i Jörn och Boliden. Se en glimt av deras vardag. Skolor som berikas av olikheter från världens alla hörn.


Hos oss finns en stark "vi-känsla” som skapar goda förutsättningar att ge alla våra barn kunskap, trygghet, kamratskap och trivsel. Vår personal är engagerad och kompetent vilket skapar en varm och trivsam atmosfär som ger våra elever förutsättningar att nå målen i läroplanen. Vi arbetar i större eller mindre grupper för att på bästa möjliga sätt tillvarata elevernas individuella möjligheter att utvecklas.

Bolidenskolan är en mångkulturell skola vilket är en styrka som skapar stora möjligheter för oss. Vår övertygelse är att mötet mellan olika kulturer ger en större dynamik i lärandet. Eleverna får möjlighet att lära känna andra kulturer och får en förståelse för hur samhället och omvärlden ser ut idag.

Skolan har en hög måluppfyllelse och målsättningen är att våra lärare har formell behörighet i alla ämnen de undervisar i. Hos oss finns även ett närbibliotek integrerat som är ett viktigt inslag i undervisningen.

Vi jobbar också aktivt med den digitala skolutvecklingen på olika sätt, och strävar efter att vara en skola i framkant för att alla elever ska sitt bästa jag.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-09-24