Bovikens havsbad - ett EU bad

Boviksbadet är ett havsbad med långgrund strand som ligger cirka 12 kilometer nordost om Skellefteå. Vid badet finns toaletter, omklädningsrum, lekpark och minigolf. Bovikens Camping ligger också i anslutning till havsbadet.

Boviksbadet är registrerat som ett så kallat EU-bad av Skellefteå kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst Boviksfjärden (EU_CD: SE644730-210650) rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet i Boviksbadet har hållit hög kvalitet under flera år. 

Kommun: Skellefteå
Län: Västerbotten

Beskrivning av badplatsen: Boviksbadet är ett havsbad som ligger i Rannersviken i Boviksfjärden cirka 12 kilometer nordöst om Skellefteå stad. Badplatsen är välbesökt och består av en sandstrand som är cirka 220 meter lång och cirka 45 meter i medelbredd. Det finns även en smalare sandstrand med inslag av större sten nedanför campingplatsen på Fäbodudden öster om den stora sandstranden. På östra delen av den stora sandstranden mynnar en liten bäck. Badet är långgrunt och botten består av sand hela vägen ut till djupt vatten. Havsströmmar vid vissa vindriktningar och landhöjning gör att det hela tiden byggs på med sand i viken.  Hundar är förbjudna på badplatsen, men det finns en uppskyltad hundbadstrand precis öster om campingen.

Service: Vid Boviksbadet finns det toaletter, omklädningsrum, en lekplats och en träkonstruktion för framkomlighet mellan parkeringen, lekplatsen och campingen anpassad för bl.a. rullstol. Det finns grillplatser och vindskydd, kiosk, minigolfbanor, volleybollnät, sopkärl och en brygga att anlägga vid för de allra flesta storlekar på fritidsbåtar. På campingplatsen finns en servicebyggnad med toaletter, handikapptoalett och dusch, kök med spis och mikro och en servicebutik. Hjärtstartare finns vid campingens reception. Sommartid finns en servering med enklare rätter. Parkeringsplatser finns vid badet.

Vattenprover Boviksbadet (Klicka på kartan på Hav och vattenmyndighetens sida som du kommer till via den här länken för att hitta Boviksbadet)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-11-16