Öppna förskolan "Öppis" i Bureå

Öppna förskolan är fortfarande pausad men det finns möjlighet att ringa på tisdagar för en pratstund, där vi kan bolla föräldraskapets frågor i smått och stort!
Öppna förskolan hyr i vanliga fall barnlokalerna i Bureå församlingsgård, se öppettider för veckan nedan, och har öppet måndagar, tisdagar och torsdagar. Vi tar emot barn från 0 månader upp till cirka 5-6 år tillsammans med vuxen. På tisdagar har vi "bebisöppet" för barn från 0 månader till cirka 1 år.

Föräldrarådgivarna Susanne Persson och Anna-Karin Bäck når du via mail eller mobil om du som förälder eller annan närstående känner att du behöver stöd och hjälp i ditt föräldraskap;

susanne.persson@skelleftea.se  070-384 41 21 eller

anna-karin.back@skelleftea.se  073-093 73 47

För kontakt med mig, Linda, på Öppna förskolan;

linda.richardsson@skelleftea.se 073-054 62 72 (tisdagar)

För mer information kring Corona: www.skelleftea.se/coronavirus

Besök vårat Instagramkonto

Tillsammans gör vi vårt bästa för att minska spridningen av Coronaviruset.

Öppen förskola, Bureå 

"Öppis" erbjuder:

  • En plats för vuxna och barn där ni har möjlighet att umgås, leka och koppla av, utbyta erfarenheter och tankar med andra vuxna.
  • Personalen arbetar för att stödja dig i föräldra-rollen och de arbetar under tystnadsplikt.
  • Sång och sagostunder.
  • Du erbjuds fika för en billig penning, men det finns även möjlighet att ta med egen mat/fika.
  • Du kan komma och gå som du vill under den tid förskolan är öppen.
  • Ingen föranmälan eller avgift, men barnen måste vara i vuxens sällskap.
  • Ditt barn lär sig genom lek, lär sig att ta hänsyn till andra och dela med sig av lekmaterial samt lär känna andra barn.
  • Du och ditt barn deltar i aktiviteter, även förberedelser och efterarbete.
  • Utelek, barngympa eller rörelsesamlingar erbjuds minst en gång per månad.
Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2021-04-13