Välkommen till Bureskolan

Bureskolan har en väl fungerande grundskoleverksamhet F-9 och fritidshem, där utveckling pågår kontinuerligt. På skolan går ca 500 elever.

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder. Här hittar du Skellefteås kommunala grundskolor och fristående grundskolor.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-11-28