Välkommen till Ugglans fritidshem

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation.  Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då eleverna fyller 13 år.
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

 

 

 

 

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2016-09-07
Nyhet

Skolskjuts tisdag 21/8

2018-08-20 Skolskjuts kommer inte att skicka några extrabussar/taxi imorgon.
Eleverna i åk 3-5 får vara på Ugglans friitids mellan 13.30-15.30.
Eleverna i åk 6-9...

Läs mer
Nyhet

Skolstart

2018-08-20 Skolan börjar tisdag den 21 Augusti kl 8.30
Alla samlas utanför ingången till Dungens fritidshem. Vanlig skoldag. Mat serveras och skolskjutsar går so...

Läs mer