Bureskolan årskurs F-5

Problem med skolskjutsen från Bureskolan

Vi har problem med skolskjutsen från Bureskolan. Föräldrar parkerar och hämtar sina barn på busshållplatsen vid skolan i Bureå. Det är problem för buss och taxi både för att det blir trångt och av säkerhetsskäl. Snart kommer inte buss och taxi att kunna hämta vid skolan.


Skolan måste hänvisa föräldrar till en annan plats än busshållplatsen annars kommer vi att tvingas ändra så att eleverna måste gå till en annan hämtningsplats.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-13