Välkommen till Bygdsiljumsskolan

Bygdsiljums skola ligger ca sju mil från Skellefteå i centrala Bygdsiljum och har elever i årskurs F-5 som är organiserade i 2 grupper, F-2 och 3-5. På skolan arbetar 2 grundskollärare och en fritidspedagog. Vi finns i samma byggnad som fritidshem och förskola vilket möjliggör samarbete och flexibilitet.
Vi har tillgång till en varierad utemiljö, nära till skogen och skidbacken. På Bygdsiljumskolan strävar vi efter en trygg och trivsam miljö där eleverna känner att de kan påverka sitt lärande både i och utanför klassrummet.

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder. Här hittar du Skellefteås kommunala grundskolor och fristående grundskolor.

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-08-15