Välkommen till Bygdsiljumsskolan

På Bygdsiljumsskolan går det cirka 40 elever i årskurs F-5. Skolan är naturskönt belägen nära Gruvberget med utsikt över skidbacken och över Siljesundet. Eleverna har tillgång till en varierad utemiljö, nära till skogen och skidbacken. Skolan ligger ca sju mil från Skellefteå, i centrala Bygdsiljum.

Vår verksamhet är fördelade på F-2 och 3-5. Skolan ligger samma byggnad som fritidshem och förskola vilket möjliggör samarbete och flexibilitet.

Så arbetar vi för att eleverna ska nå sina mål

Bygdsiljumsskolan samverkar för att skapa en god lärmiljö för barnen. Vi arbetar aktivt med fokus på att utveckla tydliga mål och återkoppling för att utmana och uppmuntra elevernas lärande inom ramen för formativt förhållningssätt.

Barn i Bygdsiljum vet att deras åsikter spelar roll. För att alla ska känna sig delaktiga och effektivt nå kunskapsmålen arbetar vi mycket med elevinflytande.  Idéer och förmågor tas till vara via den gemensamma värdegrund vi jobbar efter. Faddergruppsarbete och gemensamma temaarbeten både utomhus och inomhus är förekommande inslag i skoldagen. Det är aktiviteter som svetsar samman eleverna och ökar trivseln. 

Vår verksamhetsidé

Tillsammans skapar vi en verksamhet där elever uppmuntras till att vilja växa. Vi ser människor som unika med olika tillgångar och arbetar för att verksamheten ska vara tillgänglig för alla. Vi synliggör lärandet och skapar goda lärmiljöer där varje individ får ett meningsfullt utbyte och aktivt deltar i det gemensamma och gemensamhetsskapande. ´

På Bygdsiljumskolan strävar vi efter en trygg och trivsam miljö där eleverna känner att de kan påverka sitt lärande både i och utanför klassrummet.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-05-17