Trivsel & ordning

Hos oss gäller Svenska Campingvärdars fastställda ordningsregler. Anslag finns vid receptionen och vid alla servicehus. Campingplatsens personal äger rätten att avvisa gäst från campingplatsen, som inte följer dessa ordningsregler.

Specifikt för husvagn/husbil

Husvagnsplatserna är avsedda för incheckade gäster och endast för en bil och en husvagn. Eventuella besökare parkerar på gästparkeringen utanför campingområdet.
Motortrafik i gånghastighet är tillåten för nödvändiga in- och utresor. Mopeder ska ledas på campingområdet.

Uppställning av husvagn sker på anvisad tomt. På grund av brand och säkerhet ska avståndet mellan ekipage och tomtgräns inte understiga 2 meter och avstånd till nästa ekipage inte understiga 4 meter. Om anvisningar inte följs har vi rätt att be dig flytta ekipaget.
Platsen avser en husvagn/husbil + en bil och draget placeras mot väg. Övriga bilar hänvisas till gästparkeringen utanför campingområdet. Genomfartsleder får inte blockeras, passage måste finnas för utryckningsfordon. 

Sovtält får inte sättas upp på husvagnsplats där husvagn redan finns. Tält räknas som eget hushåll och ur brand- och säkerhetsaspekt ska tält stå på anvisad tältyta.

Nattro

Nattro råder mellan 23-06 så respektera att det bland annat finns barnfamiljer som vill sova. Under denna tid är även motortrafik förbjuden på campingområdet. Efter kl 23.00 låses bommen vilket innebär att det inte går att checka in efter det.

Brandposter

Brandposter finns utplacerade vid alla servicehus, på Mat-Ekan och i receptionen.

Sjukvård

Förbandslådor finns på Strandservice, Byscaya Café, det tempererade utebadet och i receptionen. Flertalet av personalen är utbildad i 1:a Hjälpen och Hjärt- och lungräddning. I receptionen finns en defibrillator/hjärtstartare och vi har utbildad personal på vårt tempererade utebad och i receptionen.

Rökning

Det är rökförbud i alla våra lokaler och det gäller alltså både stugor, servicebyggnader, restaurang och butik. Rökförbud råder också på utebadet och i den inhägnade delen av caféet. Upptäcker vi att någon rökt i en stuga kommer en städavgift att debiteras den som hyrt stugan.

Hundar

Hunden ska hållas kopplad och får inte lämnas utan tillsyn. Rastning sker utanför campingområdet och för allas trevnad plockar du upp efter din hund. Släng påsarna i hundlatrinerna som finns placerade på området - bland annat hittar du dessa vid norra utfarten i anslutning till motionsspår, vid strandpromenaden, vid miljöstation 1 och på gångväg mellan reception och strand.
Hundar får inte vistas på stranden eller i poolområdet. Hundbadstrand finns på södra sidan stenpiren vid Byskeälvens mynning och är skyltad med "Hundbadstrand". Hunden får också bada i älven. 
Hunddusch finns på kortsidan av receptionsbyggnaden. Där kan du både tvätta din hund och använda det separata utrymmet för omvårdnad där det bland annat finns pälsfön. Var noga med att städa efter er så vi slipper spridning av eventuella sjukdomar.
Hundparkering finns vid Servicebyggnad 1 och 3, receptionen, Byscaya Café och butik Matekan.

Grillning

Grillning med ved är tillåten på anvisade grillplatser på stranden. Vill du använda våra övriga grillplatser så används endast kol i dessa. Grillkolstunnor finns utplacerade vid miljöstationerna, se till att ingen glöd finns kvar på grund av brandrisk.
Engångsgrillar är inte tillåtet.
På camping/tälttomter är det tillåtet med gas/kolgrill som står på ben.
Bor du i stuga ser du till att ha grillen på asfalt och inte på altanen. Se också till att ha dörr och fönster stängda medan du grillar för att undvika grillrök inne i stugan.
Var observant om det råder eldningsförbud.

Nattvakter

finns på området under högsäsong och då klockan 21-07. Behöver du komma i kontakt med dem ringer du +46 (0)717 91 49 och följer anvisningarna. Om det råder akut läge, kontakta ambulans, polis eller brandkår på SOS alarm telefon: 112.

Brandföreskrifter

Husvagn och förtält skall placeras 2 meter från alla tomtgränser och avståndet till nästa ekipage får inte understiga 4 meter. Husvagnsdraget bör placeras ut mot väg.

Sophantering

Miljöstationer finns vid servicebyggnad 1, vid våra strandvillor samt vid biltvätten. Speciella kärl finns för wellpapp, färgat och ofärgat glas, trädgårdsavfall, tidningspapper, batterier och grillkol.

Grovavfall

Grovavfall såsom möbler, trädgårdsredskap, leksaker, utegrillar mm får ej lämnas på campingplatsen utan detta hänvisas till vår återvinningscentral som ligger på södra sidan älven mot Knalleområdet. Återvinningscentralen har öppet måndag och torsdag kl 14.00-19.00, lördag 10.00-14.00, jämna veckor. Det finns även en återvinningscentral bredvid gamla Statoil-macken. Där kan ni lämna tidningar, glas, wellpapp, metall, hård- och mjukplast mm.

Avloppstömning

Avloppstömning för fasta tankar finns på norra sidan ovanför biltvätten och på ställplatsen. Latrintömning för lösa tankar finns i servicebyggnad 2, 3, och 4.

Biltvätt

Finns på norra sidan campingen och är gratis. Tvättsvampar mm finns att köpa på Mat-Ekan.

Drönare

Inom campingens område är det inte tillåtet att flyga med drönare eftersom det kan anses som störande och kränkande.

Midsommar

Under Midsommarhelgen kan en bokning inte understiga 2 dygn och alla i bokningen måste vara minst 20 år. Legitimation kommer att kontrolleras.

 

Öppettider