Byskeskolan årskurs 6-9

Byskeskolan 6-9 ligger mitt i samhället och har nära till hav, älv och skog. Byske ligger tre mil norr om Skellefteå och har goda bussförbindelser åt både norr och söder, efter väg E4. I skolans närhet finns idrottshall, skridskoplan, badhus och bibliotek. Skolan har ca 210 elever fördelat på 8 klasser årskurserna 6-9.

Personalen har hög kompetens och det finns traditioner med musik, drama och teater. Niornas årliga julshow är en av årets höjdpunkter. Vi vill skapa goda lärsituationer i klassrummen och vi utvecklar det formativa lärandet genom kollegialt samarbete och lektionsbesök hos varandra. Läsningen är viktig för lärandet och pedagogerna har fokus på att ständigt utveckla elevernas läsförmåga. Skolan har ett utvecklat idrotts- och friluftsliv och jobbar medvetet med hälsa samt ett långvarigt internationellt utbyte.

Skolan har en trygg och lugn miljö där elevcaféet är samlingspunkten på rasterna. Vi vet att trygghet skapar en god inlärningsmiljö och så att eleverna har goda förutsättningar för att nå goda resultat.

I väntan på att ni har full tillgång till e-tjänsten (Infomentor) kommer vi att lägga ut viss information på hemsidan.

Läs under rubriken Information och länkar för åk 6-9 till höger.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-14