Campusutveckling

Skellefteå har inte ett universitet utan två - och ibland fler - på sitt multiuniversitetscampus.
Vanlig högskoleutbildning, distansutbildning och andra utbildningsformer blandas här, i samverkan mellan universitet, samhälle och näringsliv.

För närvarande läser cirka 1 685 studenter vid Campus Skellefteå. De finns vid Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Yrkeshögskolan/Kvalificerad Yrkesutbildning. Vi ger även service åt 400 studenter som läser på distans. På området finns också våra VUX-studenter.

Varierat utbildningsutbud

På Campus Skellefteå finns ett stort och varierat utbud av program och kurser, läs gärna mer om det på Campus egen webbplats.(extern webbplats, nytt fönster)

På Campus Skellefteå finns även andra verksamheter: träforskningsinstitutet SP Trätek, gymnasiekontoret, företag och organisationer. Totalt arbetar ungefär 350 personer på campus.

Campusutveckling

Vi som jobbar med Campusutveckling vänder oss till studenter, företag och organisationer, utbildningsgivare och allmänheten. Vi är en enhet under Tillväxt Skellefteå och du hittar oss i E-huset på Campus Skellefteå

Campusutveckling består av flera ben

  • vi initierar och marknadsför högskoleutbildningar på campus
  • vi erbjuder distansstuderande en professionell studiemiljö via Lärcentrum 
  • vi mäklar uppdragsutbildningar för företag och organisationer
  • vi erbjuder föreläsningar för allmänheten
  • vi ger service till campusområdets studenter, hyresgäster och besökare

På Campus Skellefteå finns två restauranger, caféer, idrottshall, bibliotek, moderna datasalar och konferenssalar,videokonferensmöjligheter. Många av lokalerna går att hyra. Vi erbjuder föreläsningar och kortare utbildningar för privatpersoner, det privata näringslivet såväl som offentliga förvaltningar.


 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2010-12-01