Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om Coronapandemin. Var uppmärksam på att svaren kan ändras utifrån att läget förändras. Sidan uppdateras regelbundet.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-03-19

Frågor & svar

 • Kommer brukarna att ha rätt till habiltieringsersättning vid sjukdom?

  Ja, brukarna kommer from 11/3 att ha rätt till habiliteringsersättning även vid sjukdom. Beslutet grundar sig på statens beslut om slopat karensavdrag för samtliga och gäller fram till 11/5. Staten kommer att betala ut sjukpenning för första sjukdagen.

   

 • Kan jag som är över 70 år få stöd vid inköp av mat eller andra dagligvaror?

  Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten bör personer över 70 år begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid. Det innebär att många kan behöva hjälp att till exempel handla mat och andra dagligvaror. Skellefteå kommun har i dagsläget inte möjlighet att hjälpa dig med detta och rekommenderar något av följande alternativ:

  Hjälp med hemleverans av mat och dagligvaror kan du få genom butiker som kör hem varor.Här kan du se vilka butiker som har hemsändning av mat och andra dagligvaror och läsa mer om hur det går till.

  Ett annat alternativ är att ringa till Röda Korsets samordningstelefon, 073-82 57 112, dit personer i behov av hjälp kan höra av sig. Röda Korset samarbetar med frivilliggruppen Volontärpatrullen. Här kan du läsa mer om det samarbetet

 • Kan ni upptäcka virus i era bassängvattenprover?

  Virus ingår inte i en rutinmässig kontroll. Det kan möjligtvis bli aktuellt i speciella fall, t.ex. för att spåra en smittkälla.

  Källa: Folkhälsomyndigheten, Bassängbad

 • Kan virus smitta i ett bassängbad?

  Virus smittar huvudsakligen direkt från person till person i samband med bassängbad. Därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta än andra miljöer där många människor vistas.

 • Finns det risk att bli smittad i en simbassäng?

  Virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan endast föröka sig i celler t.ex. i människor eller djur. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängbadvatten genom att virus dör av desinfektionsmedel eller späds ut.

 • Hur ska jag agera om jag känner mig sjuk?

  Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller lämna på förskolan. Barnet kan fortsatt gå i förskola men någon annan bör lämna barnet. Avstå från besök på vård-och omsorgsboenden. Det gäller även om du bara känner svaga symptom. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

  Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola.
 • Vad har jag själv för skyldigheter enligt smittskyddslagen?

  Enligt smittskyddslagen har var och en skyddsplikt. Det innebär att den person som misstänker att hen bär en smittsam sjukdom är skyldig att själv vidta åtgärder för att minska smittspridningen.

 • Hur informerar/kommunicerar Skellefteå kommun om allt som händer i verksamheterna runt corona-viruset och covid19?

  Du hittar frågor och svar här på kommunens hemsida som uppdateras fortlöpande på https://www.skelleftea.se/coronavirus

  Där finns information och frågor och svar för invånare, medarbetare eller chefer.

 • Hur arbetar Skellefteå kommun med att följa utvecklingen med corona-viruset?

  Skellefteå kommun följer händelseutvecklingen och analyserar hur en eventuell smittspridning påverkar kommunal verksamhet. Kommunen gör förebyggande och förberedande åtgärder inom våra verksamheter.

  Vi utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer, framför allt Folkhälsomyndighetens. Vi har inrättat en stabsfunktion som leds av kommundirektören Kristina Sundin Jonsson. Staben sammanträder regelbundet varje dag och är beredd att agera omedelbart.

  Länets myndigheter samverkar och tar ett gemensamt ansvar. Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för allmän spridning i Sverige är mycket hög.

 • Hur städar ni i kommunens lokaler nu, städar ni extra?

  Skellefteå kommun tillämpar funktionsstädning, där val av städmetod görs utifrån verksamhet, lokaltyp och graden av nedsmutsning. Städverksamheten följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för städning.

  Oavsett städmetod och -frekvens så är alltid den personliga hygienen hos dem som vistas i lokalen avgörande för att dämpa smittspridning. Därför är det viktigt att du tänker på din egen hygien i kommunala lokaler där många människor rör sig.

 • Vem beslutar om stängning av fristående verksamheter?

  Det är den enskilda huvudmannen som beslutar om stängning av verksamheter.