Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om Coronapandemin. Var uppmärksam på att svaren kan ändras utifrån att läget förändras. Sidan uppdateras regelbundet.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-02-24

Frågor & svar

 • Hur ska jag tänka om jag är hemma och väntar på provsvar eller att jag är hemma med mitt barn som har testat sig?

  Just nu i Västerbotten behöver alla ta sitt ansvar. Om du som vårdnadshavare väntar på provsvar eller är hemma med barn som testat sig så rekommenderar Smittskydd i Västerbotten att övriga syskon i hushållet också är hemma i avvaktan på provsvar. Detta för att undvika fler fall som eventuellt insjuknar i anslutning till att de varit på förskolan/skolan. Blir det ett positivt provsvar (Att det är Covid-19.) så omfattas alla i hushållet av hemkarantän. Det innebär att alla ska stanna hemma, oavsett ålder, även barn. (Det kallar vi familjekarantän)

 • Vad gäller för resor till vaccination mot covid-19? Kan jag använda min färdtjänst?

  Du kan inte få sjukresa till vaccination mot covid-19, men om du har beviljad färdtjänst kan du använda den för resan.
  Läs mer på 1177.

 • Hur ser skillnaden ut mellan tilluft och frånluft?

  Tilluft är den luft som tillförs lokalerna. Det är utomhusluft som filtreras, värms upp och tillförs lokalen.
  Frånluft är den luft som lämnar lokalerna. Den filtreras och via värmeväxlare överförs energin till tilluften innan den skickas ut från byggnaden. Ingen luft återcirkuleras.

 • Vad är vädringens effekt, och varför hjälper det inte att ventilationen körs dygnet runt?

  Om man upplever hög temperatur eller starka dofter kan vädring vara ett effektivt sätt att snabbt åtgärda detta. Då vädrar man ordentligt under kort tid.

  Som regel startas ventilationen en timma innan verksamhetens arbetsdag startar och stängs av en timma efter
  Som regel startas ventilationen en timme innan verksamhetens arbetsdag startar och stängs av en timme efter arbetsdagens slut. Om vi tar ett klassrum som exempel så har vi där ca 3-5 omsättningar per timme. Det innebär att vi efter dagens slut byter ut all luft 5 (3-5) gånger och innan personalen kommer på morgonen så byts den ut ytterligare 3-5 gånger innan verksamheten startar. På så vis säkerställer vi en bra luftkvalitet när verksamheten är igång.

 • Vad händer när det bli för lite luft i ett klassrum?

  Det blir i princip aldrig för lite luft i ett klassrum. Det som händer är att det blir varmare och man får en högre koldioxidnivå. (Gränsvärdet för koldioxid enligt AFS 5 000 ppm. Korttidsgränsvärde: 10 000 ppm)
  I ett klassrum ligger vi som regel under 1 000 ppm vid full belastning. Ventilationen är anpassad efter verksamhet och storleken på lokalen. I praktiken klarar vi oss länge även om ventilationen står stilla då vi har stora volymer i klassrummen.

 • Hur ofta byts luften i ett klassrum?

  I normalfallet 3-5 gånger per timme.

 • Skickas samma luft runt i klassrummen?

  Samtliga lokaler har separat till- och frånluft med värmeåtervinning, vilket innebär att vi överför värmen från luften som ventileras ut till luften som tas in utifrån. Men ingen luft ”återanvänds”

 • Det sägs att man ska vädra, men förstörs inte ventilationen då?

  Om man upplever hög temperatur eller starka dofter kan vädring vara ett effektivt sätt att snabbt åtgärda detta. Vädringen bör ske ordentligt och under kort tid.

 • Varför körs inte ventilationen dygnet runt?

  Som regel startas ventilationen en timme innan verksamhetens arbetsdag startar och stängs av en timme efter arbetsdagens slut. Om vi tar ett klassrum som exempel så har vi där ca 3-5 omsättningar per timme. Det innebär att vi efter dagens slut byter ut all luft 3-5 gånger och innan personalen kommer på morgonen så byts den ut ytterligare 3-5 gånger innan verksamheten startar. På så vis säkerställer vi en bra luftkvalitet när verksamheten är igång.

 • Varför tillhandahåller inte arbetsgivaren munskydd och visir till medarbetare i skolan?

  Smittskydd menar att det saknas en tydlig koppling mellan användning av munskydd och minskad smittspridning i skolan. Smittan drivs i huvudsak vuxen till vuxen och därför är det viktigt att hålla avstånd. Det är viktigt att komma ihåg att munskydd inte skyddar mot smitta utan endast kan bidra till att den som använder det inte riskerar att smitta andra om den skulle vara sjuk. Det finns en risk att munskydd skapar en falsk trygghet.


  Ytterligare anledning är att tillgången till munskydd från centrallagret i Umeå är begränsad. Arbetsgivaren måste säkerställa att vård- och omsorgspersonal, som är en prioriterad grupp, har tillgång till munskydd.

  När det gäller visir anses det inte som ett fullgott skydd. Istället bör man försöka placera sig vid sidan om eller snett bakom den man ska hjälpa.

 • Gäller familjekarantän i 7 dagar även för personer som har bekräftat positivt antikroppssvar och ska de vara hemma vid nytillkomna symptom?

  Nej, om det är mindre än 6 månader sedan du hade covid-19 bedöms du ha immunitet. Detta kan revideras om annan kunskap skulle framkomma angående immunitetens effektivitet.

 • Vad gäller för den som reser in i Sverige från utlandet?

  21-02-05: I flera länder har det upptäckts nya varianter av viruset som orsakar Covid-19 som lättare sprids. Reser du in i Sverige från utlandet är det viktigt att du stannar hemma, undviker nära kontakter, testar dig för covid-19 och inväntar provsvaret hemma! Informera din chef och delge chefen provsvaret när du fått det.

  Rekommendationen att testa sig gäller oavsett vilka länder du har besökt. De gäller för barn i förskoleklass och uppåt, men inte yngre barn.

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer till dig som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter.

  Om du har ett arbete som inte kan utföras på distans kan du ha rätt till smittbärarpenning de dagar du stannar hemma och inväntar provsvar. (Du ska stanna hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige.) Läkarkontakt behövs för intyg om smittbärarpenning. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

 • Varför ska jag vaccinera mig?

  Alla i Sverige som är 18 år och äldre rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att vaccinera sig mot covid-19. Det gäller även dig som haft covid-19.

  Vaccinationen kan skydda dig från att få sjukdomen och minskar även risken för att du smittar andra. Om många vaccinerar sig kan smittspridningen på sikt bromsas.

  Vaccinationen är frivillig och kostnadsfri. Skellefteå kommun ställer sig positiv till att så många som möjligt vaccinerar sig.

 • Vem ansvarar för vaccinationerna mot covid-19 i Västerbotten?

  Region Västerbotten ansvarar för vaccineringen mot covid-19 i länet. Skellefteå kommun stöttar regionen i deras arbete genom att hjälpa till att utföra vaccinationer på vissa äldre samt en del personal som finns inom de prioriterade grupperna. 

  Region Västerbotten informerar fortlöpande prioriterade grupper om hur de får tid för att vaccinera sig.
  I dagsläget går det inte att kontakta vården för att boka tid för vaccination.

 • Hur ser prioriteringsordningen vid vaccinering mot covid-19 ut?

  Region Västerbotten och Skellefteå kommun följer den prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten tagit fram. De olika faserna påbörjas i tur och ordning.

  Läs mer om Folkhälsomyndighetens prioritetsordning.

  När alla prioriterade grupper vaccinerats blir det den stora allmänhetens tur. Innan junis utgång ska alla vuxna invånare i Västerbotten ha erbjudits vaccin.

  På 1177.se kan du se den preliminära tidplanen för Västerbotten. Informationen finns under rubriken "När kan jag vaccinera mig?".

 • Vad gäller i Västerbotten - för barn och vuxna som bor med någon som har covid-19?

  Region Västerbottens smittskyddsenhet har bestämt att i Västerbotten ska alla stanna hemma som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19. Det gäller samtliga personer oavsett ålder, även barn.

  Barn som har symtom ska stanna hemma tills de har varit feberfria och mår bra samt i ytterligare två dygn.

  Om barnet har haft en luftvägsinfektion och fortfarande har symtom som lite hosta eller lätt snuva kan hen gå tillbaka till förskola eller skola när allt följande gäller:

  • Barnet mår tydligt bättre.
  • Barnet har varit feberfri i två dygn.
  • Det har gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.

  Läs mer på 1177

   

  Tillägg 9 december 2020: Har man varit sjuk i konstaterad covid-19 under de senaste 6 månaderna omfattas man inte av familjekarantän. Då bedöms man ha immunitet.