Det här gäller i Skellefteå kommun

Skärpta rekommendationer gäller i Västerbotten fram till den 9 maj 2021.

Rekommendation för hela Västerbotten

 • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du bor med eller en liten krets.
 • Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och träffa så få som möjligt.
 • Alla barn, 0-18 år, i ett hushåll bör stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Om ett barn har symtom, även de under sex år, och inte provtas bör alla barn i familjen stanna hemma om familjen varit i kontakt med någon med misstänkt covid-19.
 • Var och en som vistas i Region Västerbotten rekommenderas att avstå från alla onödiga resor såväl inom som utom regionen. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt.
 • Alla födda 2004 och tidigare ska använda munskydd i kollektivtrafiken, oavsett tid eller dag. Detta gäller så länge vi har utbredd samhällsspridning av covid-19 i Västerbotten.
 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt i inomhusmiljö inte går att undvika och kom ihåg att munskydd inte minskar behovet av avstånd där det går.

Skolor

Huvudmännen för gymnasieskolor i kommunerna rekommenderas att fortsätta sin regelbundna dialog med smittskyddsenheten och att ta beslut om fjärr- och distansundervisning utifrån lokalt epidemiologiskt läge.

Verksamheter med pågående utbrott 

Ytterligare skärpta rekommendationer gäller anställda vid eller uppdragstagare i en verksamhet där det av smittskyddet bedöms pågå ett större utbrott i Västerbotten. Personer i sådan verksamhet rekommenderas att undvika att utöver sitt arbete, vistas ute i samhället. Detta för att minimera möten med andra människor än de man bor med (exempelvis bör de undvika att besöka affärer, caféer, barer, restauranger, och delta i fritidsaktiviteter inomhus).Inköp av livsmedel och nödvändiga läkemedel kan genomföras men bör i första hand genomföras via ombud.

Denna rekommendation gäller även anställda och uppdragstagares hushållskontakter. Dessa kan gå till arbete och skola som vanligt men  i övrigt gäller denna rekommendation. Barn födda 2002 och senare undantas från rekommendationen att undvika att delta i fritidsaktiviteter inomhus. Personer som har tillfrisknat efter genomgången infektion av covid-19 de senaste 6 månaderna undantas från denna rekommendation i dess helhet.

Fullständig information om gällande rekommendationer

Detta gäller just nu i Västerbotten (länsstyrelsen)

Detta gäller just nu i Sverige (Krisinformation.se)

Anpassningar i Skellefteå kommuns verksamhet

Kultur och fritid

Från och med 19 april till 9 maj gäller (kan komma att förlängas):

Kultur

 • Biblioteken i Skellefteå kommun är öppna med begränsade öppettider och begränsningar i service och antal besökare.
 • Meröppet på biblioteken är igång.
 • Kulturskolan har påbörjat en återgång till individuell undervisning för barn- och ungdomar födda 2005 eller senare. Gruppundervisning (t ex teatergrupper, orkestrar och körverksamhet) är vilande tillsvidare.
 • Konstarkivet och Handens hus är stängda.


Fritid

 • Idrottshallar och badhus är öppna för föreningsledd idrottsverksamhet riktad till barn- och ungdomar födda 2002 eller senare. Omklädningsrummen i idrottshallarna är stängda för ombyten. Föreningarna ansvarar för att regler kring gruppstorlek, avstånd och hygienrutiner följs.
 • Allmänheten och idrottsutövare födda tidigare än 2002 har inte möjlighet att träna inomhus i kommunens idrottsanläggningar.
 • Samtliga badhus och kommunala gym är stängda för allmänheten.
 • Skolornas simskolor och skolbad fortsätter att bedrivas när skolan har behov av detta.
 • Fritidsgårdarna öppnar upp endast för utomhusaktiviteter. Max 8 ungdomar i varje grupp och föranmälan krävs. Information och program från respektive fritidsgård finns på fritidsgårdarnas egna Instagramkonton.
 • Utomhusanläggningar är öppna.

Mer information, restriktioner och aktuella öppettider i kultur och fritids verksamheter hittar du här

Förskola, grundskola, gymnasium

Frivillig verksamhet

21-03-05: Öppna förskolor pausar verksamheten tillsvidare på grund av den allmänna smittspridningen. Familjecentralerna erbjuder viss ökad service digitalt och via telefon. Vi avvaktar med fysiska träffar och sammankomster tills läget har stabiliserats i samhället.

Grundskolan

21-04-12: Utifrån aktuellt smittläge fortsätter varje enskild skola att göra riskbedömning med utgångspunkt från sin situation när det gäller undervisning i skolan. Det innebär att vissa skolor i kommunen kan komma att bedriva undervisningen för årskurs 7-9 delvis via fjärrundervisning medan andra går tillbaka till närundervisning. Varje enskild skola informerar sina elever och vårdnadshavare om undantag från ordinarie närundervisning ska gälla.
Elever med särskilda behov, Resurscenter och grundsärskolan erbjuds vara i skolan som vanligt.
Simskola pågår som vanligt.

Gymnasiet

21-03-31: Delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolorna har förlängts till 1 maj under förutsättning att inga andra nationella eller regionala beslut tas. Under april månad kommer cirka 30-40 procent av det totala antalet elever per skola att ges möjlighet till närundervisning, Avgångselever och introduktionsprogram är prioriterade. Rektor beslutar vilka årskurser och klasser det ska gälla. Målet är att succesivt kunna återgå till skolförlagd undervisning så snart det är möjligt utifrån smittläget i Skellefteå och regionen.

Fortsatt skolförlagd undervisning gäller för gymnasiesärskolan, vissa praktiska utbildningsmoment samt enskilda elever i behov av stöd.

 • 21-03-18: Vuxenutbildningen har till övervägande del fjärr- och distansundervisning till sista april.

Mer information vad som gäller utbildning hittar du här

Omsorg och stöd

 • Begränsa dina besök på våra boenden under perioden vi lever med skärpta restriktioner. Om du ändå besöker ett boende är det viktigt att du är frisk, symtomfri, har god handhygien och bär munskydd i de fall det behövs.

  Om personen du besöker vaccinerats mot covid-19 och det gått två veckor efter den andra dosen behöver du inte bära munskydd eller hålla två meters avstånd när du vistas i personens lägenhet. Observera att även om den du besöker är vaccinerad behöver du hålla avstånd till övriga boende samt till personalen.

  Även personer som inte vaccinerats mot covid-19 kan ta emot besökare i egna lägenheten. Men då ska besökaren bära munskydd och hålla två meters avstånd.
 • Fotvården har öppet, eftersom fotvårdsklinikerna ligger utanför boendeenheterna. Fotvårdens rutiner för säkra besök kan du läsa om på sidan om Fotvård.
 • 21-03-03: Den tillfälliga stängningen av de dagliga verksamheterna inom Socialkontoret förlängs till och med den 30 april 2021. Läs mer här
 • Här hittar du uppdaterad information om smittläget i socialkontorets verksamheter.

Mer information om vad som gäller verksamheter inom omsorg och stöd hittar du här

Övriga åtgärder

 • Tjänsteresor som inte är verksamhetskritiska ska inte genomföras. Digital medverkan är alltid förstahandsalternativet.
 • Även interna möten ska i första hand genomföras digitalt.
 • Om möjligt kan medarbetare arbeta på distans under en begränsad period, förutsatt att medarbetaren har arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån och redan har den utrustning som behövs för detta.
 • Munskydd rekommenderas för Skellefteå kommuns och bolagens medarbetare i inomhusmiljöer där man inte kan hålla avstånd.
 • Munskydd samt visir används av Socialkontorets medarbetare som arbetar individnära, undantaget vaccinerad personal på vård- och omsorgsboenden som använder enbart munskydd.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-04-16