Det här gäller i Skellefteå kommun

Från och med den 14 december 2020 ersätts de tidigare lokala allmänna råden av skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Spridningen av covid-19 är hög i Skellefteå och Västerbotten. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende.

Mer om de skärpta nationella råden hos Krisinformation.se

De skärpta råden i sammanfattning:

 • Umgås bara i en mindre krets och undvik att träffa andra personer än dem du normalt träffar.
 • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Om du kan, handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
 • Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv om du blir sjuk.
 • Stanna hemma vid symtom och tvätta händerna ofta.
 • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt.
 • Delta i idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
 • Träffa personer i riskgrupper på ett smittsäkert sätt.

Fler råd om hur du minskar smittspridningen (Folkhälsomyndigheten)

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta. Men det finns även andra grupper som löper risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19.

Beskrivning av riskgrupper (Krisinformation)

 

Anpassningar i Skellefteå kommuns verksamhet

 

Kultur och fritid

Regeringen meddelade under eftermiddagen den 18 december att man utför skärpta allmänna restriktioner, där man säger att all verksamhet som drivs av stat, region och kommun som inte anses nödvändiga bör stängas ner fram till den 24 januari.

Med anledning av det så beslutar kulturnämnden och fritidsnämnden att:


Kultur

Torsdag 7 januari öppnar Skellefteå stadsbibliotek för nödvändiga besök.
Biblioteket kommer enbart vara öppet för självservice i att hämta och låna på öppen hylla och från reservationshyllorna och för de som behöver använda en dator i 30 minuter och skriva ut, scanna eller kopiera.
Hela utbudet av bibliotekets tjänster kommer inte vara tillgängliga och det kommer exempelvis inte finnas tidningar och tidskrifter att läsa på plats. Skellefteå stadsbibliotek kommer att hålla öppet fem timmar varje vardag samt lördagar enligt följande schema, måndagar och tisdagar mellan 14.00 och 19.00, onsdagar, torsdagar och fredagar mellan 09.00 och 14.00, samt lördagar mellan 10.00 och 15.00.
Biblioteket nås via e-post och på telefon under bibliotekets öppettider samt via ”Bibblan direkt” (tidigare digital kundtjänst) måndag till fredag mellan 12.00 och 17.00.

Övriga bibliotek är stängda för besök för allmänheten. Digital kundtjänst och beställning för avhämtning (take-away) är fortsatt öppet. Du kan också lämna tillbaka böcker i en låda utanför biblioteket som vanligt.

Kulturskolans frivilliga del övergår till digital undervisning där det är möjligt. Kulturskolans obligatoriska del som sker i samverkan med skolan påverkas inte.

Verksamheten på Nordanå är fortsatt stängd.

Konstarkivet och Handens hus stänger.

Beslutet gäller från och med den 21 december fram till den 24 januari. 

Fritid

Alla idrottsanläggningar stängs för icke yrkesmässig idrott.

Undantag görs för simhallar, där endast skolornas simskolor och skolbad fortsätter att bedrivas när skolan har behov av detta.

Fritidsgårdarna förblir stängda.

Utomhusanläggningar (isytor, skidspår, barnbacken på Vitberget etc) är fortsatt öppna.

Beslutet gäller från och med den 22 december fram till den 24 januari.

Mer information om vad som gäller i kultur och fritids verksamheter hittar du här

Förskola, grundskola, gymnasium

Frivillig verksamhet

 • Öppna förskolor och familjecentraler pausar februari ut pga. den allmänna smittspridningen.

Grundskola

 • Grundskolans elever återgår till undervisning på skolan när vårterminen startar den 13 januari. Detta gäller även högstadiet. På respektive skola görs åtgärder för att ytterligare minska risken för smittspridning. Åtgärderna beslutas utifrån riskbedömningar som varje skola gör kontinuerligt. Det innebär att det kan komma att se olika ut på olika skolor.
 • Elevcaféer är stängda i grundskolan.
 • Simskola pågår som vanligt.
 • Ev. begränsad undervisningstid. Lokala variationer. Mer information kommer från rektor.

Gymnasiet

 • Distans- och fjärrundervisning för kommunens gymnasieskolor fram till 24 januari 2021. Beslutet gäller inte introduktionsprogram och gymnasiesärskolan.
 • Vuxenutbildningen har distansundervisning preliminärt till och med februari.

Mer information vad som gäller utbildning hittar du här

Omsorg och stöd

 • Den tillfälliga stängningen av de dagliga verksamheterna inom Socialkontoret förlängs till och med den 14 mars 2021.
 • På grund av det ansträngda läget måste Stöd och service göra prioriteringar i verksamheten till individer som får stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
 • Vård och omsorg måste göra prioriteringar i verksamheten pga det ansträngda läget. Verksamheter som berörs: hemtjänst, vård- och omsorgsboenden samt kommunens hälso- och sjukvård.
 • Var ytterst restriktiv med att besöka våra boenden. Om du ändå måste besöka ett boende är det viktigt att du är frisk, symptomfri och använder munskydd.
 • Här hittar du uppdaterad information om smittläget i socialkontorets verksamheter.

Mer information om vad som gäller verksamheter inom omsorg och stöd hittar du här

Övriga åtgärder

 • Tjänsteresor som inte är verksamhetskritiska ska inte genomföras. Digital medverkan är alltid förstahandsalternativet.
 • Även interna möten ska i första hand genomföras digitalt.
 • Om möjligt kan vissa medarbetare arbeta på distans under en begränsad period, förutsatt att medarbetaren i sitt nuvarande arbete har arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån och redan har den utrustning som behövs för detta.
 • Munskydd har införts som extra åtgärd på Socialkontorets medarbetare som arbetar individnära.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-01-19