Allmän information

Kommunen agerar för att hantera smittspridningens effekter och vidtar dessutom förebyggande åtgärder. Vi utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer, framför allt Folkhälsomyndighetens.

Här hittar du information om kommunens verksamheter med anledning av coronaviruset (covid-19).

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-06-12