Vem gör vad?

English Suomi

Här hittar du information om vilken myndighet eller aktör som ansvarar för vad och vart du ska vända dig för information vid olika typer av frågor.

Vid allmänna frågor om coronaviruset vänd dig i första hand till Folkhälsomyndighetens frågor och svar (FAQ) eller Krisinformation.se. OBS! Kontakta inte 112, 113 13 eller 1177 för allmänna frågor.

Krisinformation.se har uppdaterad information om läget i Sverige.

Smittskydd: Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset, smittspridning och en frågor och svar-lista.

Smittspårning: Region Västerbotten ansvarar för smittspårning, som utförs i samarbete mellan infektionskliniken och smittskyddsenheten. Information om patienter och deras tillstånd är alltid sekretessbelagda uppgifter.​ Vårdguiden 1177.se ger besked vart man vänder sig vid symptom.

Information om dina rättigheter vid avbokning av resor i samband med coronaviruset får du hos den nationella upplysningstjänsten Hallå konsument.
Hallå konsument

Försäkringskassan om Coronaviruset

Försäkringskassan

IN ENGLISH: EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHO har information om utbrottet på engelska.

Kom ihåg att vara källkritisk. Sprid inte information som inte kommer från en säker källa.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-04-02