Därför skriver vi klarspråk

Vad är klarspråk?

Klarspråk är motsatsen till krånglig byråkratsvenska. Men det betyder inte att klarspråk är ett simpelt språk, utan ett språk som är tydligt och korrekt.

I rikstermbanken definieras klarspråk som ett språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda mottagarna. Klarspråk är ett etablerat begrepp som myndigheter har använt sedan 1990-talet.

Rikstermbanken

Varför ska vi skriva klarspråk?

Klarspråk är ett sätt att kommunicera som gör att våra invånare förstår oss och får förtroende för det som vi på Skellefteå kommun gör. Vinsten för läsarna är att de förstår vad vi har skrivit. Vinsten för oss är att vi inte behöver ägna onödig tid åt att besvara frågor och reda ut missförstånd. Det finns många fler skäl till varför vi ska skriva enkelt och begripligt:

  • Alla har rätt att förstå vad vi skriver.
  • Vårt arbete blir effektivare när vi slipper ägna tid åt att svara på frågor om vad våra texter egentligen betyder.
  • Vi ska följa språklagen som säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-24