Datum och tid

Beroende på sammanhang och utrymme kan du skriva datum på olika sätt. När du ska datera dokument gör du det enligt standarden år-månad-dag. Veckodagar och månader inleds inte med stor bokstav.

Skriv klockslag med punkt mellan timmar och minuter (och sekunder). Använd inte kolon eller kommatecken.

Skriv så här

måndag den 7 februari
måndag 7 februari
7 februari
2016-02-07 (när du daterar dokument)
klockan 14.30
öppet mellan klockan 8.00 och 17.00 eller
öppet 8.00–17.00

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-24