Driftinformation och pågående byggprojekt

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Flera arbeten Jägarvägen/Klockarbergsvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nu börjar arbetet runt området där Stora Coop ska byggas. Under tidsperioden januari 2021-2022 kommer flera entreprenader att pågå i anslutning till Jägarvägen/Klockarbersvägen. Dels utförda av kommunen och dels av Coops organisation.


En ny cirkulationsplats kommer att byggas i korsningen Klockarbergsvägen/Jägarvägen och påbörjas sommaren 2021.

I samband med dessa arbeten kommer även Skellefteå kommun passa på att byta ut bullerplanket längs Klockarbergsvägen. Arbetet med detta kommer att ske både under 2021 och 2022.

Bygget av Coops nya butik beräknas att påbörjas i mitten av 2021.

Under perioden som arbeten pågår kommer framkomligheten i vissa fall att vara begränsad.
Område: Skellefteå
Plats: Jägarvägen/Klockarbergsvägen
Planerad start: 2021-01-18
Förväntas klart: 2022-06-01
Mer om arbetet:

Tryckning av VA-ledningen under Klockarbergsleden är klar, nu kopplas ledningen in och gropen fylls igen på södra sidan Klockarbergsleden under vecka 6. Under vecka 6-7 fortsätter arbetet på norra sidan.

Från vecka 7- vecka 11 pågår arbete på sträckan Egnahemsgatan – Folkparksgatan .

Uppdaterad information Mycklevägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Arbetet med ledningsombyggnaderna påbörjades vecka 42

Vägbanorna är nu öppna men det finns tungbarriär längst med Mycklevägen, var uppmärksam vid passering av arbetsområdet.
Det är trångt på grund av snömängden samt barriären i anslutning till arbetsområdet.

Arbetet med andra etappen kommer pågå till och med våren (april/maj)
Informationen uppdateras löpande
Område: Skellefteå
Plats: Mycklevägen
Planerad start: 2020-11-27
Förväntas klart: 2021-03-30
Mer om arbetet:

Mycklevägen uppdaterad 

Entreprenadarbeten på Västra Erikslid
Status: Pågående
Arbete som utförs: Ett nytt bostadsområde håller på att byggas upp i området Västra Erikslid, vilket innebär omfattande arbeten i området.
Område: Skellefteå
Plats: Västra Erikslid
Planerad start: 2020-09-01
Förväntas klart: 2021-06-30
Mer om arbetet:

Det pågår arbeten vid Ormens väg via NEK AB som är entreprenör. Vägen smalnas av och anslutande ledningar placeras rätt i förhållande till de nya bostäderna. Vägombyggnaden stod klart vid årsskiftet och kommer under försommaren 2021 att kompletteras med bland annat planteringar Trafiken i området kommer att läggas om i samband med olika arbetsmoment, men det kommer alltid finnas tillträde till fastigheterna.


Mitt i området pågår arbetet med ny väg (fru Lovisas gata), som ska fungera som väg för byggtrafik under husbyggnationerna. Omfattande markarbetet kommer göras inne på det blivande bostadsområdet så som grävning för ledningar för vatten, avlopp och el, husgrunder mm. Under våren 2021 kommer pålning att genomföras.

Området stängslas in i början av 2021. Aktörer som kommer att finnas i området är SBB/Lindbäcks, Magnolia/Derome, Skellefteå Kommun, Skellefteå Kraft m fl.


Återvinningen på området är flyttat och kommer att få en ny permanent placering i direkt anslutning till parkeringen öster om Erikslid centrum. Denna nya lokalisering beräknas bli klar innan sommaren 2021. Under tiden kommer en tillfällig placering av återvinningen att finnas på parkeringen vid Folkets park.


Obs! För er egen säkerhet är det viktigt att följa trafikanvisningar för såväl gående, cyklister och bilar.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-03-08