Serveringstillstånd

Du behöver ett serveringstillstånd från kommunen om du ska servera och sälja alkoholhaltiga drycker.

Du behöver även serveringstillstånd om det ingår alkoholhaltiga drycker i en entréavgift eller deltagaravgift.

När du ansöker om serveringstillstånd får du betala en prövningsavgift till kommunen. Vi börjar handlägga ditt ärende när avgiften är betald. Du får inte tillbaka prövningsavgiften om din ansökan avslås.

Ansök och betala i vår digitala tjänst

Du kan ansöka om stadigvarande serveringstillstånd och betala prövningsavgiften direkt i vår digitala tjänst. Tryck på knappen nedanför för att ansöka och betala:

Ansök om serveringstillstånd och betala prövningsavgift

Tillfälligt serveringstillstånd

När du ansöker om tillfälligt serveringstillstånd ska du första betala avgiften och sedan skicka in en ifylld pappersblankett. Betala in prövningsavgiften till plusgiro 126870–5, ange konto 651402 3110 2670 5750.

Här hittar du blanketten för tillfälligt serveringstillstånd.
Här hittar du övriga blanketter.

Skicka in blanketten till adressen som står på blanketten. Glöm inte att skicka med ett kvitto eller ett kontoutdrag som visar att du har betalt prövningsavgiften.

Du behöver göra ett kunskapsprov

Innan du kan få serveringstillstånd måste du visa upp ett godkänt kunskapsprov som bevisar att du har kunskap om alkohollagen. Kommunens kundtjänst kan hjälpa dig med det praktiska kring provet om du inte har gjort ett kunskapsprov tidigare eller behöver göra ett nytt.

Boka en tid via 0910-73 50 00 (knappval 3) eller besök kundtjänst i stadshuset Brinken. Du kan göra ett kunskapsprov så fort ditt ärende registrerats och fått ett diarienummer.

Olika typer av serveringstillstånd

Du kan ansöka om olika serveringstillstånd beroende på när, hur och till vem du ska servera alkohol.

Serveringstillståndet kan gälla året runt, under viss tidsperiod, enstaka tidsperiod eller vid enstaka tillfälle. Serveringstillståndet kan gälla för servering till allmänhet eller slutet sällskap.

Olika kategorier av serveringstillstånd:
• Stadigvarande till allmänheten (vanligtvis till restauranger)
• Stadigvarande till slutet sällskap (festvåningar och klubblokaler)
• Stadigvarande cateringverksamhet för slutet sällskap
• Tillfälligt till allmänheten (exempelvis vid festivaler och liknande)
• Tillfälligt till slutet sällskap (personalfester och liknande)
• Pausservering (servering i konsert- eller teaterfoajé under paus)

Tillstånd för uteservering

Du kan behöva olika tillstånd om du ska starta en uteservering. Kom ihåg att söka tillstånden i god tid innan du vill starta din verksamhet.
Hos kommunen söker du tillstånd för att servera alkohol och mat. Om du behöver bygglov gör du även det hos kommunen.

Hos polismyndigheten ansöker du om tillstånd för själva uteserveringen. Om kommunen äger marken skickar polisen din ansökan vidare till kommunen för yttrande.

Information om alkohollagen

I alkohollagen står det vad som krävs för att få servera alkoholhaltiga drycker. Lagens främsta syfte är att begränsa alkoholens negativa skadeverkningar.

Du som serverar alkoholhaltiga drycker ansvarar för att göra det på ett ansvarsfullt sätt. Det är ditt ansvar att visa att du och ditt arrangemang eller din verksamhet uppfyller kraven för att få serveringstillstånd.

Ett serveringstillstånd gäller för den som fått tillståndet, och för den lokal som står i beslutet. Du får inte lämna över tillståndet till någon annan eller använda det i en annan lokal. Tillståndet gäller endast så länge den som fått serveringstillstånd har verksamhet i lokalen.

Kommunen hjälper gärna till

Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst på 0910-73 50 00 (knappval 3) om du vill prata med en handläggare innan du söker serveringstillstånd. Vid behov kan kundtjänst hjälpa dig att komma i kontakt med kommunens alkoholhandläggare.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-11-28