Inga tjänsteresor eller julfester

Publicerad 2020-11-06

Med anledning av den ökade smittspridningen ska inga tjänsteresor genomföras av Skellefteå kommuns medarbetare, såvida de inte är absolut nödvändiga. Digital medverkan ska alltid vara förstahandsalternativet. Även interna möten i Skellefteå kommun bör vara digitala i första hand. Finns möjlighet att jobba på distans under en begränsad period bör även detta övervägas. Inga julfester ska genomföras inom Skellefteå kommun i år.

Kommunens ledningsstab har skärpt tidigare beslut om tjänsteresor, i syfte att bromsa smittspridningen.

Tjänsteresor som inte är verksamhetskritiska ska inte genomföras. Den som anser sig ha behov att göra ett undantag från detta ska ta upp det med sin närmaste chef. Med anledning av omständigheterna bör inga nya tjänsteresor bokas. Digital medverkan, dvs. deltagande via Teams, Skype eller motsvarande ska alltid vara förstahandsalternativet.

Mer om tjänsteresor

Digitala möten även internt på plats

Liksom tidigare följer Skellefteå kommun regeringens maxantal för allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Stabsledningen understryker dock att det i dagsläget är olämpligt att fysiskt samla människor från olika verksamheter över huvud taget. Digitala möten ska vara förstahandsval.

Mer om möten

Inga julfester

Staben har också tagit beslut om att inga julfester ska hållas inom Skellefteå kommun i år. Arbetsgivaren kommer att visa sin uppskattning på annat sätt.

Distansarbete om möjligt

Om möjligt kan vissa medarbetare arbeta på distans under en begränsad period, förutsatt att medarbetaren i sitt nuvarande arbete har arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån och redan har den utrustning som behövs för detta.

Mer om distansarbete