Livsmedelshantering

Om du planerar att starta en livsmedelsverksamhet kan det vara klokt att ta reda på vad som gäller. Kundtjänst kan hjälpa dig till rätt handläggare om du inte får svar på dina frågor här.

Checklista för dig som vill starta restaurang eller annan typ av matservering 

Checklista för att starta restaurang

Checklistan ger dig en samlad bild över de tillstånd du behöver söka samt de uppgifter du behöver lämna. Du kan också logga in och skapa en personlig checklista.

Mer information
Läs gärna Livsmedelsverkets broschyr Öppna café som innehåller bra information för dig som vill starta olika typer av mindre livsmedelsverksamheter.

Om du vill ta del av specifik information om olika livsmedelsbranscher kan du gå till Livsmedelsverkets webbplats.

Driver du en livsmedelsverksamhet i ditt hem? Läs mer här om vilka regler som gäller.

Registrering

Innan du startar din verksamhet ska du registrera den hos bygg- och miljönämnden. Det gör du enklast genom att använda e-tjänsten nedan. Anmälan om registrering ska lämnas senast 14 dagar innan du startar.

Anmäl och registrera via e-tjänst

OBS! Från och med 1 januari 2019 är kommunen skyldiga att ta ut en sanktionsavgift om man startar en ny livsmedelsverksamhet utan att ha registrerat verksamheten.


Registreringen innebär att Samhällsbyggnad, miljö tar emot uppgifterna om din verksamhet och för in dessa i bygg- och miljönämndens register. Efter registreringen kommer du att kontaktas av en miljöinspektör för en första kontroll. Vi kommer då att bedöma om din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningens regler och krav.

Registreringen är personlig och gäller bara för den företagare som gjort anmälan. Vid ägarbyte måste ny registrering ske.

Registrering av livsmedelanläggning (nytt fönster) 

Godkännande

Om du ska starta en animalieanläggning till exempel ett slakteri eller tillverka ost ska du ansöka om godkännande av verksamheten. Ansökan om godkännande sköts av Livsmedelsverket, mer information hittar du i länken nedan. Om det är ytterst liten produktion kan endast registrering vara tillräckligt.

Livsmedelsverket (nytt fönster)

Hyra eller förändra i lokal

Behöver du hyra en lokal för din verksamhet? Undrar du vem som äger en lokal eller vad som är ledigt?

Lediga lokaler (nytt fönster)

Det kan krävas bygglov för att få öppna en livsmedelsverksamhet. Om du planerar att förändra lokalen invändigt kan det krävas en bygganmälan.

Kontakta kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00 om du vill få reda på vem som äger en lokal eller om det krävs bygglov/bygganmälan för att öppna livsmedelsverksamhet i lokalen.

Kontroll av livsmedelsverksamheter

Bygg- och miljönämnden ansvarar för den offentliga kontrollen av de livsmedelsverksamheter som är registrerade i Skellefteå kommun. Miljöinspektörer kontrollerar till exempel restauranger, caféer, butiker, skolkök, food trucks och dricksvattenproducenter. Kontrollerna sker oftast oanmält. Syftet är att bedöma om verksamheten bedrivs på ett livsmedelshygieniskt säkert sätt samt att kunderna får tillgång till rätt information om livsmedlen och inte blir lurade.

Läs mer om livsmedelskontroll på Livsmedelsverkets sida

Egenkontroll

Egenkontrollen ska leda till att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra. Du ska själv kontrollera riskerna i din livsmedelshantering. Kontakta din branschorganisation för att få hjälp.

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta kommunens kundtjänst 0910-73 50 00.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2020-01-24