Badmästare och Verksamhetsledare för fritidsanläggningar och utemiljö

För tillfället finns ingen planerad uppstart för den här utbildningen.

Utbildningen för dig som vill leda verksamheter inom bad- och fritidsanläggningar samt utemiljö!

Yrkesrollen kräver kompetens att självständigt och tillsammans med andra planera, organisera, leda och utveckla bad- och fritidsverksamhet. På ett kreativt sätt ska du marknadsföra verksamheten och kunna använda förekommande maskiner och redskap samt utföra drift- och underhållsåtgärder med utgångspunkt i en hållbar utveckling. Du skall med ett gott värdskap och god service möta besökare, kunder och samarbetspartner, leda aktiviteter som t.ex vattengympa, simundervisning och gruppträningspass samt fungera som verksamhetsledare för personal. Efter utbildningen ska du också kunna arbeta med ekonomifrågor, säkerhets- och kvalitetsarbete inom området och driva utvecklingsarbete med personal i verksamheten.

Två års heltidsstudier på distans

Utbildningen omfattar 400 Yh-poäng = två år.
Utbildningen bedrivs i en distansmodell med ca fem samlingsveckor per termin. De flesta veckor i Skellefteå, vissa veckor kommer att genomföras på andra platser i landet.
28 veckors Lärande i arbete (LIA) ingår. LIA genomförs inom bad- och fritidsverksamhet uppdelad på tre kurser med olika fokus på yrkesrollens områden.

Examensbenämningen är Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Badmästare/Verksamhetsledare för fritidsanläggningar. För att en studerande ska kunna erhålla ett examensbevis måste hon/han ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen.

Du är behörig att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående:

  1. Slutbetyg från gymnasieskolan, lägst betyg G i 2250 gymnasiepoäng
  2. Eller svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
  3. Eller genom praktisk erfarenhet eller annan omständighet har förutsättningar att  tillgodogöra sig utbildningen

Särskilda förkunskapskrav

Godkänt betyg i idrott och hälsa A
Godkänt prov för Guldbojen enligt Svenska livräddningssällskapet
Minst tre års arbetslivserfarenhet

Studiefinansiering

Utbildningen är studiemedelsberättigad hos CSN med samma regler som för universitet/högskola.
Den studerande bekostar litteratur och utbildningsmaterial samt resor till studieorten.

Studiemiljö

Campus Skellefteå erbjuder en utmärkt studiemiljö. Bibliotek, idrottshall, restaurang och café finns på området. Studentbostäder inom gångavstånd.
Skellefteå har bostadsgaranti för dig som hyr studentbostad. Möjligheter till boende enbart under samlingsveckor finns också.

 

K

Vad vill du göra?

Kursbeskrivning BV