Vikarieinformation

Här finns information och inloggning för vikarier inom socialkontoret, skolkontoret och måltidsavdelningen.

Har du frågor? Hör av dig till respektive bemanningsenhet. Du når dem via kundtjänst 0910-73 50 00.

Vad du behöver göra: 

  • Uppdatera din tillgänglighet kontinuerligt i Time Care Pool
  • Kom ihåg att bokningen generarar lön. Var noga med att de pass du jobbar även finns som bokningar i Time Care Pool – då säkerställer du att du får rätt lön i rätt tid.´
  • För dig som är vikarie inom skolan-kom ihåg att lämna in giltigt utdrag från belastningsregistret.
  • Om din arbetstid blir förändrad - uppdatera tillgängligheten i Time Care Pool.  Godkänd förändrad arbetstid (t ex. vid förlängning av arbetspass) registreras av chef/arbetsgrupp i Time Care Pool och bokas av Bemanningscenter.
  • Om någon bokning inte stämmer överens med den verkligt arbetade tiden så ska du höra av dig till chef (eller ev. områdesadministratör) för den aktuella arbetsplatsen.
  • Vid frånvaro anmäler du detta till chef/arbetsplats enligt nuvarande rutin.
  • Nyhet! För rätt ersättning vid sjukfrånvaro eller tillfällig föräldrapenning ska du snarast fylla i  blanketten Frånvarorapport timanställda. Blanketten skickas via mail till Lönecenter( LonecentertimanstalldaTCP@skelleftea.se) och gäller tills annan rutin med sjuk- och frisk anmälan införs.

Logga in på Time Care Pool

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-06-01

Frågor och svar