Kakelplattor runt en pelare med slingrande blommor målade på.

Offentlig konst

Skellefteå Konsthalls verksamhet ska verka för att integrera konst i det offentliga rummet - där alla, oavsett vem man är eller hur man lever, ska ha möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö samt att medverka till att utveckla samspelet mellan konst, plats och identitet.

Bild: "Väx lilla frö" Stina Wirsén

Konsten har en viktig roll i vårt samhälle eftersom konstnärer är de entreprenörer som bäst förmår att gestalta vår tid och ge impulser till att vidga våra vyer. Närvaron av konsten i vår offentliga miljö möjliggör möten och förmerar vår stadsmiljö. Vår konstsamling är därför viktig på många plan. En konstsamling speglar både vår historia liksom vår tids sammanhang.

Skellefteå kommun har sedan 1962 arbetat enligt en enprocentregel som innebär att använda en procent av byggnadsanknutna kostnader för ny- och ombyggnation till konstnärlig gestaltning. Rekommendationen har funnits på riksplanet sedan 1937 och i Skellefteå började den tillämpas då kommunen inrättade en kulturnämnd.

Arbetet med den offentliga konsten ligger under Skellefteå Konsthall som skriver konstprogram som utlyses via kommunens upphandlingsenhet enligt LOU eller i konsultation med extern konstexpertis. Förslag diskuteras och realiseras för varje objekt där en tillsatt jurygrupp bestående av arkitekt, byggherre och brukare sitter med och där förslag till beslut fattas av kulturnämnden. Kulturnämnden har ett ansvar för att den offentliga konsten integreras i samhällsmiljöerna och ska förorda kvalitet, samverkan och konstnärlig medverkan i plan- och byggprocesser.

 

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2019-09-20