Bidrag till kulturarrangemang

Sök bidrag till kulturarrangemang. För samtliga arrangemang gäller att det tydligt ska framgå i informations-, försäljnings- och marknadsföring att stöd utgår från Skellefteå kommun.

Bidrag till enstaka arrangemang

Kulturföreningar och kulturarrangörer är en viktig del av kulturlivet i Skellefteå. För "enstaka arrangemang" är ansökningstiderna fördelade över hela året. Se nedan.

Syftet med bidraget är att stödja offentliga kulturarrangemang i Skellefteå kommun. Bidrag kan sökas av förening, organisation, grupp eller enskilda. Målsättningen är att stötta arrangemang inom så varierande konstformer som möjligt över hela kommunen.

Ansökningstider för 2019 gällande anslaget enstaka arrangemang.

18 Januari

22 Februari

22 Mars

26 April

31 Maj 

  • (31 maj, sista ansökningstid inför sommaren. Obs! För ansökningar över 22.100 kr, är det längre handläggningstid för beslut i kulturnämnden.)

23 Augusti

4 Oktober

15 November

För övriga bidrag till kulturverksamhet, se längst upp på sidan under: Självservice, blanketter och e-tjänster. 

Vid marknadsföring av program som har fått stöd av Skellefteå kommun/kulturnämnden använd Skellefteå kommuns logotype.

Kultur Skellefteås bidragsnormer gäller fr. o m. 20150101

Reviderade bidragsnormer gäller fr. o m. 1 januari 2015.

 

Villkor:
• Ansökan kan gälla bidrag eller förlustbidrag. Om arrangemanget har intäkter avser ansökan förlustbidrag.
• Ansökan ska innehålla total budget för arrangemanget, dvs inte enbart del av kostnad som t.ex. ljud eller marknadsföring.
• Bidrag till enstaka arrangemang utgår inte till kulturförening som redan fått Årligt verksamhetsbidrag för samma arrangemang.
• Bidrag beviljas inte till annan kommunal förvaltning, studieförbund eller religiös alt. politisk organisation.


Bidrag beviljas för exempelvis:
• Arvode för artister/medverkande (dock ej medlemmar i arrangerande förening, organisation eller grupp)
• Resekostnader för artister/medverkande (dock ej medlemmar i
arrangerande förening, organisation eller grupp)
• Kostnader för ljud/ljus
• Kostnader för marknadsföring
• Extern lokalhyra för arrangemanget

Bidrag beviljas inte för exempelvis:
• Stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål
• Intern föreningsverksamhet
• Kulturverksamhet som utgör del av egen utbildning/forskning
• Arrangemang i anslutning till möten, t.ex. årsmöte
• Produktion och utgivning av litteratur, tidningar, tidskrifter, CDs och film
• Produktion och sändning av radio- och TV-program
• Konstnärsmaterial/förbrukningsmaterial
• Administration

Ansökan
Ansökan ska vara inlämnad i god tid före arrangemanget. Avser ansökan bidrag under 0,5 prisbasbelopp, tas beslut av kultursekreterare inom 4 veckor. Avser ansökan bidrag över ett basbelopp krävs beslut av kulturnämnden. Där kan beslutstiden variera. Se sammanträdestider på kommunens hemsida och räkna med en beredningstid på ca 4 veckor före sammanträdet. Komplett ifylld ansökan ger snabbare beslut.

Redovisning och utbetalning

Förening, organisation

För samtliga beviljade stöd krävs ekonomisk redovisning samt redovisning av deltarantal uppdelat på män, kvinnor och barn/ungdom inom sex månader efter arrangemangets genomförande. Om redovisning inte lämnats in inom sex månader förfaller rätten till bidraget. Redovisning sker på särskild blankett som skickas ut samtidigt som beslutet. Vid redovisning ska kostnader och intäkter kunna styrkas genom verifikationer. Bidrag betalas ut till föreningens postgiro/bankgiro/bankkonto.

Grupp, enskild

För samtliga beviljade stöd krävs ekonomisk redovisning samt redovisning av deltarantal uppdelat på män, kvinnor och barn/ungdom inom sex månader efter arrangemangets genomförande. Om redovisning inte lämnats in inom sex månader förfaller rätten till bidraget. Redovisning sker på särskild blankett som skickas ut samtidigt som beslutet. Vid redovisning ska kostnader och intäkter kunna styrkas genom verifikationer. Bidrag utbetalas till gruppens/den enskildes postgiro/bankkonto.

Ansökan

Kontakta handläggare på Kultur Skellefteå 0910-73 50 00 för mer information.

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2018-12-06
Nyhet

Föreningsnytt december 2018

2018-12-11 Nu har vintern kommit och julen börjar också närma sig med stormsteg. I detta nummer vill vi bland annat tipsa om pengar att tjäna för föreningar, bar...

Läs mer
Nyhet

Väggen - Här börjar det!

2018-11-24 Vill du vara med och ta plats på kulturens olika offentliga scener och rum? Nu sjösätter vi Väggen - en del i konceptet Öppen scen som riktar sig till...

Läs mer