_MG_1242 ny.jpg

Information från Folkhälsoråden

Folkhälsorådet har funnits sen 1999 och träffas fyra gånger per år. Här hittar du presentationer från Folkhälsoråden.

Folkhälsoråd den 29 mars 2019

 

Folkhälsoråd den 5 december 2018

Folkhälsoråd den 25 maj 2018

Folkhälsorådet och FRIS gemensamma möte 7 december 2017

Folkhälsoråd den 8 september 2017. Tema: Sunda och säkra miljöer och produkter

Folkhälsoråd den 19 april 2017

Folkhälsoråd den 2 februari 2017

Folkhälsoråd och FRIS gemensamma möte 30 november 2016

Folkhälsoråd den 21 september 2016

Folkhälsoråd den 9 juni 2016. Tema: ökad delaktighet och inflytande i samhället

Folkhälsoråd den 18 mars 2016

Folkhälsoråd och FRIS gemensamma möte 2 december 2015

 • Redovisning av årets ANDT undersökning med Stig Berggren
 • Öppet möte för alla om flyktingmottagandet. moderator Anna-Klara Granstrand
 • En tryggare stadskärna. Ny översiktsplan. Linnea Hagenbjörk.
  Polisens och Trygghetsforums arbete med Medborgarlöften och samverkansavtal. Ewa Öberg Öström

Folkhälsoråd den 28 september 2015

Folkhälsoråd den 5 juni 2015

Folkhälsoråd den 24 mars 2015

Folkhälsoråd och FRIS gemensamma möte 4 december 2014

Folkhälsoråd den 18 september 2014

 • Undomshälsan en lägesbeskrivning. Gun-Kajsa Lindström
 • Världens bästa hälsa 2020 från vision till mål. Maria Falck landstinget
 • Ungdomsmottagningen en lägesbeskrivning.Beatrice Nord, Josefin Andersson och Maria Nordqvist
 • Revideringsförslag av Allergiprogrammet. Jan Tarras Wahlberg
 • Kulturell allemansrätt för grundskolan och mer fysisk aktivitet i skolan. Jan Söderström

Folkhälsoråd den 26 maj 2014

 • Medbestämmande, hälsa och inkludering för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.Sheela Holmbom, Anton Marklund, Tarja Rauhala och Jimmy Johansson
 • Samverkan i Lövånger med neutral mötesplats för alla och integration.
  Maria Peterson och Hamid Mazlomyar
 • Eu valet och folkhomröstningen om bron. Östen Lövgren

Folkhälsoråd den 27 mars 2014

 • Nämndernas svar till folkhälsorådet om 2013
 • PlugIn, gymnasienämndens satsning för att motverka avhopp och hemmasittande, Carita Green Grankvist, Johanna Storfält, Peter Brännström
 • Metodbok för ökad delaktighet, Jörgen Svedberg
 • fritidsnämndens utegym, Stefan Permansson
 • Stimulerande skol och förskolegårdar, Ulla Britt Cederlund
 • kommunens trafikstrategi,Simon Markusson

Folkhälsoråd och FRIS den 5 december 2013

Folkhälsoråd den 5 juni 2013

Dagens tema är målområde 3, Trygga och goda uppväxtvillkor och framgångsrik samverkan.

Folkhälsoråd den 15 mars 2013

Dagens tema är uppföljning av nämndernas svar för 2012 och val av prioriterade målområden 2014

Presentation av SKLs "Samling för social hållbarhet och minska skillnader i hälsa" Mona Berg VLL 

Folkhälsoråd och FRIS den 27 november 2011

Dagens tema Den trygga staden och folkhälsomålområde 11

Folkhälsoråd den 21 september 2012

Dagens tema är Social hållbarhet/folkhälsa

Folkhälsoråd den 1 juni 2012

Folkhälsoråd den 9 mars 2012

Folkhälsoråd och FRIS tillsammans den 1 december 2011

 • Redovisning av Drogvaneundersökningen 2011 för årskurs 9 och 2 gymnasiet.
 • Västerbottens läns landstings arbete med Riskbruk (pdf nytt fönster) Annika Nordström
 • Nationell ANTD strategi , Tony Bohman länsstyrelsen
 • Balderskolans tobaksarbete, Marie Nilsson och Anna-Lena Fernberg
 • Oden hjälper personer med beroende. Samarbete med Skelleftehamns hälsocentral, Gun-Eva Andersson Långdahl
 • Kommunens arbete med spelberoende, Pär Åhdén
 • Lägesrapport från Ungdomspoliserna, Anders Lundgren

 

Folkhälsoråd den 1 juni 2011 i Hälsans trädgård

Folkhälsoråd den 18 mars 2011

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-02-03