Dokumentation av arbetet på Scharins industriområde

Här kan du läsa hur arbetet på Scharins industriområde har fortlöpt under åren

Ansvarig nämnd: Kommunfullmäktige
Informationen granskades: 2014-04-15