Stadsdelar i Skellefteå

I februari 2011 reviderade kommunfullmäktige Skellefteås stadsdelar. Gränser, namn och stavning på Skellefteås stadsdelar och stadsdelsområden är därmed fastställda politiskt och ska nu kunna användas såväl av kommunen som alla andra. Här kan du ta del av kartorna.

Skellefteå är indelat i 24 stadsdelar, de flesta av dessa är också indelade i stadsdelsområden. Stadsdelar används för statistik, planering med mera inom kommunen, men är också levande begrepp för mäklare, föreningar och befolkningen i stort.

Som en del av arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen (kommunens centrala delar) har Skellefteås stadsdelar setts över. Det var dags, senast vi gjorde det var 1980. Sedan dess har staden växt, en del historiska indelningar fungerade inte längre och en del har aldrig fungerat. Översynen gjordes sommaren och hösten 2010 och var en process där kommunens förvaltningar, hembygdsföreningar, byamän och över 200 privatpersoner deltog.

Skellefteå stad utbreder sig idag mellan Stämningsgården i väster till Rönnskär i öster. Kartorna är i PDF-format och rätt stora, det kan därför vara en bra idé att zooma in på just det område som intresserar en.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2017-03-24