Finansiering

Kostnaderna fördelas på flera år. Här kan du läsa hur de fördelas.

Kostnader kommer att fördelas på flera år. Projektet blir därmed en mindre belastning för både den statliga och kommunala budgeten.

  • Kostnaderna för Fas 1 blev 17,8 miljoner kronor varav hälften betalades av kommunen.
  • Åtgärdskostnaderna för Fas 2 är beräknade till ca 63 miljoner kronor men bör stanna på ca 47 miljoner kronor. Kommunens kostnad beräknas till ca 4,5 miljoner kronor.
  • Under Fas 3 genomförs marksaneringåtgärder av Härvelträsket. Kostnader beräknade till ca 85 miljoner kronor. Kommunens kostnad beräknas till ca 1 miljon kronor.

Projektet förväntas avslutas under 2016 och de sammanlagda kostnaderna beräknas uppgå till ca 150 miljoner kronor.

 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2016-09-07