Ostträsket - en av Norrlands bästa lokaler för rastande gäss

Under våren är Ostträskets naturreservat en av Norrlands främsta lokaler för att se rastande gäss. När de första barmarksfläckarna visar sig i snön anländer oftast de första gässen.

Från mitten av april och en månad framåt samlas här sädgås, grågås och kanadagås i hundratal. Tillsammans med rastande tranor och sångsvanar uppgår antalet fåglar ibland till över tusen individer som samtidigt tagit paus i sin flytt till häckningsplatserna norrut och västerut.

Fågellokalen består av sjön Ostträsket som är en grund sjö med stora ruggar av bladvass och sjösäv. Sjön omges av frodiga våtmarker, sumpskogar och sankängar och i väster vidsträckta åkermarker. Dessa åkermarker utgör också en väsentlig del av fågellokalen. 

Fågelarter

Sjön spanas bäst av från fågeltornet på södra stranden. Härifrån ges en god vy över framförallt västra delen av sjön. I sjön rastar en mängd sjöfågel som bläsand, kricka, knipa, vigg och skrak. 

Åkrarna väster om Ostträsket spanas bäst av från Tällåsen. Härifrån kan man följa gåsflockarnas rörelse morgon och kväll mellan nattkvarteren på sjöisen och beten på ängarna. Även rovfåglar som t.ex. Västerbottens landskapsfågel storspov, blå kärrhök, vråkar, tornfalk, stenfalk, havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk ses bäst från Tällåsen.

Under sommaren är det främst de arter som häckar i området som man kan se.  Bland dessa hör skäggdopping, svarthakedopping, gråhakedopping, flera andra sjöfågelarter och ett stort antal vadare. Dessutom ses ofta fiskgjusen slå sina byten i Ostträsket.

Även på hösten rastar fågel i området om än i betydligt lägre antal. Från mitten av augusti till mitten av september brukar ett större antal tranor uppehålla sig intill sjön.

Tillträde under förbudstid

Som besökare är man välkommen att nyttja vägar, markerade stigar och fågeltornet även under förbudstiden. Det råder nämligen tillträdesförbud i reservatet under perioden 15 april – 31 maj. Till Ostträskets naturreservat är det fåglarna som har förtur vilket också gör det till en av Norrlands bästa lokaler för rastande gäss.


Vägbeskrivning

Knappt 1 km öster om Drängsmark tar man vägen norrut mot Stormark. Ta höger i riktning mot Tällåsen efter knappt 1 km. Följ den drygt 2 km långa vägen till parkeringen. Till fågeltornet går en ca 1 km lång stig.

Vill man besöka Tällåsen parkerar man där vägen gör en skarp högersväng ca 1 km innan parkeringen för fågeltornet. Fortsätt sedan till fots norrut en kort sträcka längs en körväg.


 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-08-31
Sida

Gärdefjärden

Landhöjningen har sedan istiden förskjutit gränsen mellan hav och sötvatten österut. För 500 år sedan var Gärdefjärden en havsvik. Numera är den en få...

Läs mer