Kungsörn som landar på en tallgren

Vitbergen

Sydväst om Kalvträsk, inte långt från där den 5 200 år gamla Kalvträskskidan hittades ligger naturreservatet Vitbergen.

Med sina 851 hektar utgör Vitbergen det största naturskogsområdet i Skellefteå kommun och faktiskt i hela Västerbottens landskap. Naturreservatet bildades 1994 och är uppkallat efter dess högsta punkt Vitberget vars topp når 488 möh.

Som besökare i Vitbergen får man direkt en känsla av att vistas i ”vildmark”. Området är starkt kuperat och inkluderar förutom Vitberget flera närliggande berg. Området har förvisso påverkats av skogsbruk men endast genom plockhuggning och dikning i mycket liten skala. Präglade av hög ålder och hög höjd ger knotiga tallar, grova aspar och lavdraperade granar skogarna ett påtagligt urskogsutseende som lätt leder tankarna till en resa tillbaka i tiden innan dagens skogsbruk. Riktig urskog d.v.s. skog utan spår av ens gammal avverkning finner man på Vackerlandberget 300 – 400 m väster om vändplanen på den grusväg som leder in i reservatet.

Inom naturreservatet finns en rad sällsynta arter som rosenticka, lappticka och violettgrå tagellav. Här har säkerligen också fler kungsörnar fotograferats än på någon annan plats i kommunen. Vitbergens höga naturvärde anses dock främst ligga i det ovanligt stora sammanhängande området med endast marginellt påverkade skogar. Detta är också säkerligen en anledning till att vår största skogsfågel tjädern är rätt vanlig i området.

Det som också gör Vitbergen speciellt är de storslagna vyerna från områdets åtta bergstoppar. Enligt sägen kunde man från Vitbergets topp se sju kyrktorn. Idag finns där ett utkikstorn som erbjuder en magnifik utsikt. Vid klart väder kan man se flera mil av land och t.o.m. se ända till tv-masten i Skellefteå eller se flygplan gå ner för landning på Falmarks flygplats. Spölträsklidens västsluttning ger å andra sidan en unik vy p.g.a. det man inte ser. Som enda plats i kommunen kan man här blicka ut över hundratals hektar av gammelskog utan att se ett enda skogshygge. 

Inom området finns flera stigar och leder. Fastän vissa partier är spångade rekommenderas vattentäta kängor eller gummistövlar. Ta gärna ut svängarna och finn dina egna ”pärlor” vid sidan av stigen. Vitbergen är också tillräckligt stort för att bjuda på vandring i mer än en dag med en övernattning i tält.

Vare sig du vill kikarspana efter älg från Bärsingaberget, plocka trattkantarell i gammal barrblandskog, gå stigen upp efter Laskarbäcken och kallkällan eller bjuda en grupp lavskrikor ur din medhavda matsäck så erbjuder Vitbergen dig allt detta och mycket mer. Du kan dessutom göra det med en känsla av att vistas i en tid då Kalvträskskidan kanske användes.

Vägbeskrivning
Åk västerut från Kalvträsk i riktning mot Avaberg. Sväng vänster efter knappt 4 km. Efter ca 2 km sväng vänster för att komma till utkiksplatsen. Parkera vid infotavla. Följ stigen uppför berget. Stigen är ca 1 km lång och har en relativt brant stigning. Vintertid begränsas tillgängligheten med bil eftersom vägar som ansluter till naturreservatet normalt sett ej är plogade.

 


 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2009-03-02