Förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern ett till fem år. Allmän förskola innebär att ett barn kan ha rätt till avgiftsfri förskola. Öppen förskola är en mötesplats för barn och föräldrar.

Förskola

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare med att stödja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som finns i förskolans läroplan, Lpfö98 och skollagen. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet. Lärandet bygger på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Kommunens förskolor hittar du här.

I kommunen finns en hörselförskola, Degerbyns förskola, en specialförskola för barn med funktionsnedsättning,  Näktergalens förskola och en språkförskola, Humlan som vänder sig till barn med grav språkstörning. Det finns också en allergianpassad förskola, Melodivägens förskola. 

Allmän förskola

Barn har från och med första september det år de fyller tre år rätt till avgiftsfri allmän förskola. Den avgiftsfria förskolan omfattar upp till 525 timmar per år (15 timmar/vecka) i befintlig verksamhet. Verksamheten följer i huvudsak skolans läsår. Det vill säga att uppehåll görs vid jullov, sportlov, påsklov och sommarlov.

Öppen förskola

Öppen förskola är en mötesplats där föräldrar vistas tillsammans med sina barn. Verksamheten sköts av utbildad förskolepersonal. Läs mer om öppen förskola.

Fristående förskola

Förutom den kommunala förskolan finns även ett antal fristående förskolor. Läs mer om fristående förskolor och hur du kan starta en egen förskola.

 

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2014-11-07