Fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Vårdnadshavare har möjlighet att välja mellan kommunal förskola, fristående förskola och pedagogisk omsorg. En fristående förskola och pedagogisk omsorg drivs i egen regi. Förskolepeng är ett kommunalt bidrag och är till för att ge vårdnadshavare större valfrihet, skapa större variation inom förskolan och ge utrymme för egna initiativ och eget företagande.

Ansöka till en fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Kontakta den fristående förskolan eller pedagogiska omsorgen om du vill söka en plats där. Du hittar länkar till verksamheterna här.

Kontakta oss om du vill veta mer om att starta verksamhet

Om du vill starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg ansöker du om det hos kommunen. Kommunen kontrollerar att verksamheten uppfyller kvalitets- och säkerhetskraven som finns. Kommunen är också den myndighet som kontrollerar att verksamheten lever upp till de krav som ställs.

Om du vill veta mer kontakta kommunens Kundtjänst Stadshuset, Trädgårdsgatan 6, 931 85 Skellefteå eller ring 0910-735000.

Mer information om att starta fristående förskolor eller pedagogisk omsorg hittar du här. Regler för att starta fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem hittar du här.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-01-11