Inlämning av brandskyddsredogörelse

Ägarna till samtliga objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet ska ha lämnat in denna till räddningstjänsten i Skellefteå. Då verksamheten eller byggnaden väsentligt förändras ska en ny skriftlig redogörelse lämnas in till räddningstjänsten. Det gäller till exempel då ägare eller nyttjanderättshavare byts ut, då lokalerna byggs om, eller då verksamheten ändras. Alla byggnader som omfattas av krav på inlämning av brandskyddsredogörelse ska lämna in en sådan minst vart tredje år, räddningstjänsten informerar berörda när det är dags!

Ny etjänst för inlämning av skriftlig redogörelse

I oktober 2018 lanseras en ny etjänst för skriftlig redogörelse av brandskyddet.

Ägare av vissa byggnader och anläggningar är skyldiga att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till räddningstjänsten.

Du kan göra detta via den här e-tjänsten.

Det är ägaren av fastigheten som har skyldighet att lämna in redogörelsen. För att kunna göra det måste verksamheterna som finns i byggnaden rapportera till ägaren.

I Skellefteå kommun gäller inlämning av redogörelsen vart tredje år.

Inlämning senast 2011-01-01 och därefter minst vart tredje år
Tillfälliga boenden (hotell, förläggningar och liknande), vårdanläggningar (sjukhus, äldreboenden, gruppbostäder) och riskanläggningar (t.ex. parkeringshus i källare)

Inlämning senast 2012-01-01 och därefter minst vart tredje år
Skolor och industrier

Inlämning senast 2013-01-01 och därefter minst vart tredje år
Samlingslokaler och kulturbyggnader

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-07-16