Tekniker tunga maskiner

Ny uppstart 2019

Vi jobbar för att kunna starta en ny klass hösten 2019. Om allt går som vi vill så öppnar ansökningswebben för Tekniker tunga maskiner i februari 2019.

Arbetsmarknad med goda framtidsutsikter

Ökade krav på prestanda och miljö för fordon och maskiner inom gruv- och anläggningsbranschen ställer allt högre krav på kunnig personal. Detta leder till att gruv- och anläggningsbranschen har ett stort behov av tekniker för tunga maskiner och fordon. Spetskunskaper inom el, elektronik och hydraulik efterfrågas också till avancerade skördare och skotare. Stora pensionsavgångar tillsammans med infrastruktursatsningar innebär stort behov av nyrekrytering i dessa branscher.

Spetsutbildning som leder till jobb

Exempel på kurser:

  • EL/Elektronik/Systemteknik
  • Datakommunikation
  • Hydraulik
  • Tunga maskiner
  • Materiallära/Svetsteknik
  • Miljö och Kvalitetsteknik
  • LIA (lärande i arbete). Kan med fördel ske på hemorten!


Utbildningstid

Utbildningen omfattar 300 yrkeshögskolepoäng (1,5 år) och bedrivs på helfart av Vuxenutbildningen i Skellefteå. Utbildningen är både skol- och företagsförlagd. Den skolförlagda delen av utbildningen består av lärarledda lektioner, laborationer, grupparbeten och problemlösningsuppgifter med modern utrustning i ändamålsenliga lokaler. Den företagsförlagda delen sker ute på företag i branschen med utbildade handledare och utgör merparten av utbildningen och kan med fördel utföras på hemorten.

Behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget godkänd i minst 2250 gymnasiepoäng eller motsvarande inom gymnasial vuxenutbildning.

Betyg i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Matematik 1 eller motsvarande ska vara godkända.

Erfarenhet från tekniksektorn krävs.