Folkrörelsearkivet

Hos Folkrörelsearkivet förvaras ca 10 000 enskilda arkiv. Här finns handlingar från alla slags föreningar och folkrörelse i Västerbottens län.

Framförallt från de traditionella folkrörelserna; arbetar- och fackföreningsrörelsen, frikyrkorörelsen, idrotten, kooperationen och nykterhetsrörelsen men också ett digert föreningsmaterial från områden som rör folkbildning, kultur och fritid liksom byarkiv, släkt- och personarkiv.

Vid vårt bokbinderi binder vi in och lagar böcker och arkivhandlingar liksom utför saneringar av mögel- och
fuktskadat material. Bokbinderiet ger service åt arkivets egna medlemmar men kan också, till marknadsmässigt låga priser, erbjuda sina tjänster åt privatpersoner, kommuner och företag.

Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2014-04-16