Ändra vatten- och avfallsabonnemang när du säljer en fastighet

När du säljer din fastighet måste du komma ihåg att anmäla ägarebyte till oss för att vi ska kunna göra slutfaktura och för att den nya ägaren fortsättningsvis ska få fakturan. Här kan du läsa om hur du gör för att anmäla ägarbyte.

Vatten

Läs själv (eller tillsammans med nya ägaren) av vattenmätaren på överlåtelsedatumet (dvs den dag du flyttar ut och den nya ägaren flyttar in).

Avfall

 • Om den nya ägaren inte aktivt väljer någon annan typ av abonnemang för sitt avfall (sophämtning) kommer  samma typ av abonnemang som den förra ägaren hade att gälla efter ägarbytet.
 • Om den nya ägaren vill välja ny typ av abonnemang för sitt avfall ska denne kontakta kundtjänst

Meddela ägarbyte så här

Uppgifter som behövs när du ska meddela ägarbyte

Om föregående fastighetsägare

 • Namn på föregående fastighetsägare
 • Fastighetsbeteckning
 • Fastighetsadress 
 • Överlåtelsedatum
 • Mätarställning på vattenmätaren vid överlåtelsedatum
 • Sluträkningsadress
 • Telefonnummer - hemtelefon eller mobiltelefon

Om den nye fastighetsägaren

 • Namn 1 på ny lagfaren fastighetsägare
  Personnummer person 1
 • Namn 2 på ny lagfaren fastighetsägare
  Personnummer person 2
 • Överlåtelsedatum
 • Antalet personer i hushållet (för att kunna beräkna deras vattenförbrukning)
 • Faktureringsadress, postnummer och ort
 • Telefonnummer - hemtelefon samt mobiltelefon
Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-13
Sida

Avgifter, regler och abonnemang

Här kan du läsa om vad anläggningsavgifter och brukningsavgifter är och när du ska betala det. Här beskriver vi även när du räknas som en abonnent.

Läs mer