Alderholmens varvsplats

Under 1800-talet blev Alderholmen ett centrum för Skelleftebygdens varvsindustri. Bland annat byggdes här barkskeppet Antoinette, som hann trafikera världens alla hav innan hon sänktes av en tysk ubåt 1916.

Sjöfart och skeppsrederi var en viktig näring i den unga staden Skellefteå. På 1800-talet fanns här flera skeppsvarv, bara intill staden låg det fem. Fler fanns i ytterområdena, till exempel Alderholmens varv vid Skellefteälvens mynning i havet. Där kan du idag se rester av skeppsvarvet, bland annat stapelbädden, där fartygen byggdes och sedan sjösattes – ”gick av stapeln”.

Alderholmens varv anlades av Skellefteåhandlaren Albert Grangren 1857. Varvet köptes senare av den stora handelsfirman Markstedt och söner. I början av 1900-talet blev Sävenäs Nya AB ägare och ett stort pråmvarv byggdes på Alderholmen. Pråmarna levererades till sågverken. Stora fartyg kunde nämligen inte lägga till vid sågverkens kajer, de lastades i stället från pråmar ute på redden.
År 1878 sjösattes barkskeppet Antoinette som det femte stora fartyg som byggts på Alderholmen. Hon var med sina 908,8 ton dessutom det näst största skepp som byggts i Västerbotten! På en resa mellan Australien och Filippinerna kastades Antoinette långt upp på land av en tyfon i Manillas hamn. Utdömd såldes hon till därefter till Hong Kong, reparerades och sjösattes. Under ett antal år fraktade skeppet tusentals kinesiska emigranter till USA. Antoinette mötte slutligen sitt öde när hon 1916 sattes i brand av en tysk ubåt på Nordsjön och sjönk.

För den som är nyfiken på vilket skepp som var större än Antoinette kan meddelas att det var Stavanger. Fartyget byggdes på Sikeå varv 1880 och vägde 942,92 ton!

Vägbeskrivning

Följ väg 372 (Järnvägsleden) från Skellefteå mot Skelleftehamn. Sväng av till höger mot Öhn (skyltat) och sedan till vänster in på Alderholmsvägen.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16