Copy-Tre flickor metar på en brygga vid en sjö-PeterLilja-Naturkulturguiden.jpg

Mete efter mört och braxen

Ett flöte guppar i sakta takt med Gummarksträskets små vågor i utkanten av ett parti med näckrosor. Sjöns växtlighet vittnar om näringsrikedom och sommarens sol har värmt vattnet till behaglig badtemperatur. Tillgången på växtplankton och det svagt humösa vattnet gör tillvaron svår för sjöns gäddor som är beroende av god sikt för att jaga effektivt. Det dröjer inte länge förrän det första stimmet av mört vågar sig fram till maggoten på kroken.

Mete efter mört och braxen är ofta den första bekantskapen med fiske. Allteftersom åren går och fiskeintresset ökar så slutar vi meta och ägnar oss istället åt flugfiske eller andra typer av fiske som av tradition anses mer populära. Metet ses därmed som ett trevligt minne från barndomstiden som nu är över.

I landets sydligare delar och andra länder röner dock vitfiskmetet stor uppskattning och är för många det enda fiske man sysslar med. På senare år har det också blivit vanligt att fiskare på jakt efter stor mört åkt från södra Sverige till sjöar med ofiskade bestånd av stormört i Norrlands inland.

Vitfiskmetet är i huvudsak ett sommarfiske. Fisket är ofta bäst just efter leken i början av juni och när vattnet värmts upp i juli-augusti. Såväl braxen som mört återfinns i närheten av mjukbottnar med växtlighet. Djup på 1,5 – 2 m är ofta lämpligt och fisket är därför ofta möjligt att bedriva även från land.

Den enda fiskemetoden som används för riktat fiske efter mört och braxen är mete. Det klassiska rödvita korkflötet på toppknuten lina och bambuspö fungerar. Ännu bättre går det med tunna linor, små krokar och smäckra flöten. Istället för den stora daggmasken väljer man med fördel en liten mask, maggot, majs eller s.k. ”blood worms”.

Beroende på om man vill få mört eller braxen presenterar man betet på olika djup. Braxen tar uteslutande betet från botten. Mörten däremot tar oftast betet i närheten av botten och ibland i den fria vattenmassan. 

Den vitfisk som återfinns i kommunen utgörs i huvudsak av mört och braxen. Mörten är vanligast och återfinns i många av kommunens sjöar. Braxen finns framförallt i mer näringsrika sjöar som Tåmträsket, Ragvaldsträsket, Gummarksträsket och sjöarna i Bureälvens vattensystem. Även andra s.k. vitfiskarter som id, stäm och ruda finns men är inte lika vanliga som mört och braxen.

För den som vill utveckla sitt fiske med kunskap om fiskars beteende och optimera sin utrustning för varje tillfälle man blöter kroken är metet helt rätt. Fisket är bland dess hängivnaste utövare minst lika specialiserat som flugfisket och utbudet av utrustning stort.

Upplevelsen av metet är dock för många mer angenäm lätt tillbakalutad i ekan med ett avslappnat grepp om bambuspöet. Sakta försvinnande in i dagdrömmarnas värld hypnotiserad av flötets guppande och vågornas kluckande mot träskrovet.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2012-09-14