Copy-En harr i strömmen-Hushållningssällskapet.jpg

Harr och öring i strömvatten

En liten nymf virvlar sakta mellan strömmarna innan den når ytan. Huden på ryggsidan spricker upp och en insekt med vingar kryper ut. Tillsammans med tusentals artfränder vilar den på ytspänningen och förbereder sin första flygtur in till land. Där ska den slutliga förvandlingen till färdig dagslända genomföras: De nuvarande klumpiga, vattenavstötande vingarna ersätts av stora glasklara och silkestunna underverk. Efter ett ha tillbringat ett par år under vatten, krypande på stock och sten, så har den nu nått slutet på livscykeln. På mindre än en dag ska den sprida sina gener vidare till en ny generation. Den sträcker tvekande ut sina vingar för att söka sig till säkerhet då ett ljudligt slurpande stör tystnaden. Ett par lugna vidgande vattenvirvlar är sedan det enda som syns på vattenytan.

För öringen och harren utgör sommarens första kläckning av dagsländor en höjdpunkt. Efter att ha konsumerat en diet av bottenlevande nymfer finns nu ett smörgåsbord av stora näringsrika insekter. Kläckningarna startar vid midsommartid. Vattendrag och tjärnar kan ibland vara närmast täckta av en blandning av skal och kläckta insekter som hjälplöst vilar på ytan. Luften fylls av graciöst dansande små älvor som klarat den farofyllda kläckningen och som nu försöker attrahera en partner genom en gungande dansliknade flyguppvisning.

Dessa händelser är också en höjdpunkt för de allra flesta flugfiskare. Nu får man testa vinterns noggrant bundna flugor i olika mönster och storlekar och inte minst viktigt, försöka presentera dem som levande insekter som just landat på ytan. Det ger fisket en extra dimension att upptäcka vaken från jagande fiskar för att försöka placera sin egen fluga där den står och spanar efter mat. Alltför ofta får man se en stigning strax framför eller bakom sin egen fluga, vilket gör att spänningen kombineras med frustration, och inte sällan ilska. Den tidiga sommarens kläckning av dagsländor följs senare under säsongen av ofta ännu större kläckningar av olika nattsländearter.
 
I de allra flesta dagar under en fiskesäsong finns ingen synbar kläckning. Detta gör att man istället får presentera sjunkande flugor s.k. nymfer som efterliknar insekter i deras vattenlevande stadium. De flugor som används för harr och öring i små vattendrag är ofta desamma. För större öringar kan fiskliknande flugmönster s.k. streamers vara effektiva. Öring och harr äter likartad föda men skiljer sig något åt i beteende. Harren rör sig gärna gruppvis medan öringen ofta ensam dominerar ett revir. Öringen leker också på hösten medan harren leker på våren. Den senare är också en mer utpräglad insektsätare.

Inom kommunen finns såväl stora- som små strömmande vatten och många har bestånd av harr och öring. Harren återfinns oftast i större numerär än öringen. I de outbyggda skogsälvarna Åby älv, Byske älv och Kågeälven ges närmast oändliga möjligheter till fiske. Här i kommunens norra del finner man harr och öring från de mest nedströmsliggande strömmarna vid kusten till kommungränsen i norr och väster och vidare in i Norrbotten.
För den som söker ett stadsnära strömvatten finns möjligheten till harrfiske på grunda och strömsatta partier intill Rovön i Skellefte älv eller efter både harr och öring i Klintforsån.

I sydvästra delen av kommunen finns Sikån, Risån och Tallån som alla erbjuder harr och öringfiske.
 
Individerna i de stationära bestånden av harr och öring behöver oftast många år på sig för att nå en storlek som gör dem intressant att fiska på. Medelstorleken i bestånden blir snabbt för liten om man tar för många fiskar till matbordet. Det är därför en försäkran om kvalitén i morgondagens strömvattenfiske ifall vi följer de fiskeregler som gäller för respektive vatten och dessutom kanske väljer abborre till middag istället för öring.

 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2010-04-23