Copy-Flugfiskare i skymningen-Calle Bredberg-För användning i Skellefteå kommuns webbaserade Narturkulturguide.jpg

Utplanteringsvatten

I Skandinavien lyser ett skimmer kring laxartad fisk, vilka definieras av den rätt oansenliga fettfena de alla har på ryggen. Arter som röding, öring och harr skattas så högt att de getts det lokala namnet ”ädelfisk” för att belysa att de är något extra. För att skapa ytterligare lyster kring dessa arter så utmålas detta fiske gärna som särskilt svårt, och det helst ska utövas långt från hemorten och i oländig terräng. Vad gör man då ifall man vill bedriva fiske på dessa arter men inte är intresserad av strapatser, sovsäck och frystorkad mat?

Svaret på denna fråga är utplanteringsvatten. Ett flertal föreningar i kommunen arbetar med utsättningar av öring, harr och röding i tjärnar där dessa arter inte finns naturligt. Det finns olika typer av utsättningsvatten. I ena änden av spektrumet finns vatten där det kan vara lika svårt att få napp som i det nyckfullaste fjällvatten, men när det händer så är fisken också lika stark och vild. På motsatt sida kan man finna Put & Take-vatten där ett stort antal fångstfärdiga fiskar sätts ut i ett litet vatten. Mellan dessa extremer finns alla typer av utsättningsvatten som kan förgylla fisket för såväl nybörjare som experter.

Väck fiskeintresset

Ibland hör man sportfiskare som ser snett neråt på Put &  Take-vatten med förklaringen att fisket upplevs för enkelt och artificiellt. Men det finns klara fördelar med detta fiske. Ifall man under ett par semesterdagar vill sätta fart på sina barns fiskeintresse så är denna verksamhet lysande. Istället för att tråkas ut under timmar av ändlöst väntande så är det fart från första början och det är närmast omöjligt att misslyckas. När intresset väl väcks så kommer fler typer av fiske att provas på och större utmaningar tas an. Ett tips är dock att hålla utkik i tidningsannonser som visar när utsättningarna görs och fisket blir tillåtet. Ju tidigare efter utförd utsättning man fiskar desto större är oftast chansen att få fisk. Vatten av Put & Take–karaktär finner man bl.a. i Kalkbrottet i Strå.

Har man inte tid eller lust att ge sig till fjälls så fyller utsättningsvattnen en viktig funktion. I de fall där fiskarna sätts ut som unga så anammar de praktiskt taget en vild fisks beteende och det är omöjligt att se att det är odlad fisk som fångas. De äter naturlig föda och får ett naturligt beteende och blir även lika svårfångad som vild fisk. Stora Blåbergsträsket är ett sådant vatten som vid midsommartid erbjuder ett mycket spännande flugfiske efter stor öring med imitationer av sjösandslända.

Hur

Fiskemetoder för utsättningsvatten skiljer sig inte mycket från fisket efter samma arter i naturliga vatten. Imitationer av den föda som finns i vattnet räcker långt. Beträffande Put & Take-vatten så har det utvecklats särskilda metoder som sällan används i vatten med mer vild karaktär. Det brukar vara populärt att agna kroken med räka eller konstgjord smak- och luktmassa med benämningen Powerbait. Denna senare är svårnedbrytbar och bör helst inte användas i vatten med vild fisk.

Var

Alla utplanteringsvatten är lättåtkomliga från bilväg och de allra flesta har vindskydd som inbjuder till trevliga fikastunder och historier mellan fiskepassen. Kontakta något fiskevårdsområde för information om var du hittar dessa vatten.
Skulle då inte fiskelyckan stå en bi så smakar ju i alla fall kaffet bra.

Läs mer om hur man fiskar inplanterat

Hitta ditt fiskevatten här

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2012-09-13