Miljöfarlig verksamhet

Vänd dig till kommunen för att ta reda på om du behöver ansöka om tillstånd eller anmäla din verksamhet enligt miljöbalken. Ansökan om tillstånd eller anmälan av miljöfarlig verksamhet ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar.

Behöver du anmäla eller söka tillstånd innan du startar?

Läs mer om vad miljöfarlig verksamhet är enligt miljöbalken

Här hittar du blankett för anmälan av miljöfarlig verksamhet, använd sökordet: miljöfarlig verksamhet

Företagarens ansvar

Som företagare har du ett tydligt miljöansvar enligt miljöbalken. Du ska veta hur ditt företag påverkar människors hälsa och miljön. Detta krav gäller oavsett verksamhet. Såväl industrier och verkstäder som reklambyråer och frisersalonger har ett miljöansvar.

Det är företagarens ansvar att visa att man inte påverkar miljön eller människors hälsa på ett negativt sätt. Du ska genom olika undersökningar kunna visa att det du håller på med inte är farligt. Du ska också kunna visa att reglerna i miljöbalken följs.

  • Du är skyldig att skaffa dig den kunskap som behövs för att undvika skada på människors hälsa och miljön.
  • Du ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.
  • Du ska välja bästa möjliga teknik för att minimera företagets miljöpåverkan.
  • Du ska välja de produkter som är minst skadliga för människors hälsa och miljön.
  • Som företagare har du skadeansvaret om en skada uppkommer i din verksamhet.
  • Alla företagare har skyldighet att göra egenkontroll av sin verksamhet.
    Läs mer om egenkontroll

Tillsyn och taxa

Miljötillsynen sköts av Samhällsbyggnad Miljö på uppdrag av bygg- och miljönämnden. För tillsynen tar bygg- och miljönämnden ut en avgift. Denna avgift är olika för olika anläggningar och beslutas av kommunfullmäktige. Avgifter för miljöfarlig verksamhet

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-19