Mötesplats Seniorer

Seniorer är en viktig del av vårt samhälle. Här har vi försökt att samla en del information om vad som finns i kommunen när det gäller aktiviteter. Förhoppningen är att det ska finnas någonting som passar just dig.

Här hittar du länkar till olika aktiviteter för dig som är senior

Träning för seniorer - På Eddahallen finns det möjlighet för dig som är 55+ att träna olika saker

Senioraktiviteter - Aktiviteter på äldreboenden bedrivs i samarbete med frivilliga, föreningar och i egen regi. Många aktiviteter är öppna för dig som är äldre. Dessa är markerade med * (stjärna). Här är alla äldreboendens aktiviteter. Se vilken aktivitet som passar för dig på din ort. Men ring först och fråga.

Seniorguiden från folkhälsomyndigheten (extern länk i nytt fönster)

Lycka till!

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-05-09