Kommunal hälso- och sjukvård

Den 1 september 2013 tar kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet från Västerbottens läns landsting. Målsättningen är att du som patient eller brukare ska få trygg och säker vård i hemmet dygnet runt från en och samma huvudman.


Vad är det som kommunerna tar över?
Kommunerna övertar ansvaret för hemsjukvård och hembesök, som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast, hos dig som har svårt att själv eller med stöd uppsöka hälsocentralen. Ansvaret omfattar hela dygnet för dig som är 18 år och äldre. Kommunerna övertar också ansvaret för rehabilitering och habilitering som utförs i hemmet, inklusive förskrivning av hjälpmedel och intyg om bostadsanpassning.

Vad innebär detta i Skellefteå?
För dig som i vanliga fall besöker en hälsocentral är det ingen förändring. För dig som vanligtvis får hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet av en sjuksköterska innebär förändringen att det numera är kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som besöker dig.

Vad menas med hemsjukvård?
Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad och där ansvaret för de medicinska insatserna är sammanhängande över tiden. Hemsjukvård ska alltid föregås av en vårdplanering.

Vem kan få hemsjukvård?
Hemsjukvård erbjuds dig som har långvariga behov av hälso- och sjukvård och som inte kan uppsöka hälsocentralen utan behöver få hälso- och sjukvårdsinsatserna i ditt eget hem. För att bli inskriven i den kommunala hemsjukvården krävs att du eller någon i din närhet, tillsammans med din hälsocentral kontaktar kommunens hemvårdsteam för en vårdplanering.

Du som kan uppsöka din hälsocentral på egen hand eller med stöd av någon annan får din hälso- och sjukvård på hälsocentralen.

Mer information om hälso- och sjukvård finns här


 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2016-06-27