Kulturhus

I Skellefteås utveckling och väg till målet om 80 000 invånare år 2030 har kulturen en given plats. Därför har kommunledningskontoret fått uppdraget att utreda lokalisering, innehåll, huvudmannaskap och finansiering av ett nytt kulturhus. Utredningen omfattar även frågan om lokalisering av biblioteksverksamheten.

Vill du veta mer om kulturhuset? Läs mer på:

Kulturhusets webbplats

Förändringar för trafikanter vid kulturhusets arbetsområde

Klicka på kartan för större bild

Röd markering: Avstängd väg för fordonstrafik. Gående och cyklister kan passera.
Gul markering: Gång- och cykelstråk.
Blå markering: Fordonstrafik.
Turkos markering: Arbetsområde.

Trafiklösningar kulturhus 

Arbetet med gång- och cykelväg runt det kommande arbetsområdet för kulturhuset väntas vara klart i september. När det arbetet är färdigställt öppnas de avstängda vägarna för fordonstrafik igen.

När byggstaket för hela arbetsområdet sätts upp runt kulturhuset under våren 2018 kommer delen av Södra Järnvägsgatan mellan Trädgårdsgatan och Torggatan, hela Torggatan och även Trädgårdsgatans norra del att stängas av på nytt för fordonstrafik. De avstängningarna som görs då gäller under hela kulturhusets arbetsperiod.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-11