Felanmäla belysning

Här kan du läsa om hur du gör en felanmälan av kommunens eller Trafikverkets belysning.

Det här vill vi veta när du gör en felanmälan

 • Beskriv var (geografiskt) felet är. Exempelvis adress samt ort.
 • Om lampan är mörk. Hur många lampor rör det sig om?
  1. Enstaka
  2. Flera i rad
  3. Var tredje lampa
 • Är det en blinkande lampa?
 • Tänds eller släcks lampan vid fel tillfällen?
 • Är det tänt på ett område som borde vara nattsläckt?

Hit gör du din felanmälan

 • Kommunens belysning: Ring 0910- 73 50 00 (tryck 3) eller skicka ett meddelande.
 • Trafikverkets belysning: Ring 0771-921 921 (Trafikverkets stolpar är märkta med en gul skylt)

Direkt åtgärd eller årlig genomgång

En felanmälan som kommer in registreras, prioriteras och åtgärdas enligt följande:

 • Ett fåtal, exempelvis de som bedöms som fara för säkerhet, åtgärdas direkt.
 • Tekniska fel åtgärdas så snart det är möjligt.
 • Enstaka lampor åtgärdas i samband med den årliga genomgången. Vi har en vidsträckt kommun och det är inte praktiskt genomförbart att resa långa sträckor för att laga enstaka lampor. Varje år gör vi en genomgång i byar, samhällen och i centralorten. Område för område tänds all belysning upp och kontrolleras. De fel som hittas och de som är felanmälda tidigare åtgärdas. Det här innebär att det kan dröja från felanmälan till åtgärd.
Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-09-08