Framtidsdagarna 2012

Skellefteå kommun hade framtidsdagar 22-23 november 2012. Ur innehållet fanns allt från omvärldsanalys, befolkningsframtid i Skellefteå, trend och struktur analys av Skellefteås näringsliv, styrkort, utvecklad medborgardialog, attraktiva boendemiljöer till kommande strategiarbete.

Det var två intressanta och inspirerande dagar med både föreläsningar och grupparbeten. De tre externa föreläsningarna filmades för att fler i organisationen ska kunna ta del av detta i efterhand. På den här sidan finner du presentationer och tre filmer i helhet samt en sammanfattande film på 1,5 timme, allt från framtidsdagarna.

Inspelade föreläsningar

Presentationer från dagarna

  

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2013-11-20